Al gı pave Beyoğlu (Artık yeter Beyoğlu)

Yapılan usulsüzlüklerin ardından seçimi ikinci kez iptal edilen Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı’nın mevcut yönetimine karşı hoşnutsuzluk had safhaya ulaştı. Toplumun çeşitli kesimleri, Üç Horan yönetiminin tutumuna isyan ederek Apik Harabetoğlu yönetimini istifaya davet ediyor. Patrikhane de dahil tüm kurumların Üç Horan yönetimine tepki göstermesi ve yaptırım uygulaması yönündeki talep yüksek sesle dile getiriliyor.

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı yönetimine karşı toplumun her kesiminden “artık yeter!” sesleri yükseliyor. Yapılan usulsüzlükler nedeniyle seçimi ikinci kez mahkeme kararıyla iptal edilen Vakıf Yönetimi yolun sonuna geldi. Sahibi olduğu işkembe salonundan “yaş haddi”gerekçesiyle kendini emekliye sevk eden Apik Harabetoğlu’nun aynı basireti Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı için de göstermesi bekleniyor.

Bugüne kadar ‘Beyoğlu ağaları’na karşı temkinli bir tutum benimseyen kesimler de artık seslerini daha fazla yükseltiyorlar. Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ve VADİP Başkanı Bedros Şirinoğlu, “Seçim ikinci kez iptal edildiğine göre, artık Üç Horan yönetiminin istifa etmesi ve bir an önce yeni bir seçim yapılması gerekir. Yeni yapılacak seçimi, bu yönetim organize etmemeli. Bu kadro tamamen değişmeli” dedi.

Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisesi Vakfı Başkanı Harutyun Şanlı, “Bütün kurumlar Üç Horan Vakfı yönetimini yalnızlaştırmak için elele vermeli. Patrikhane de din adamını çekebilir. Altında tüm vakıf başkanlarının ve Patrikhane’nin imzasını taşıyan bir bildiri yayınlayarak tavrımızı gösterelim. Üç Horan Vakfı, Ermeni kimliği taşıyan herkese aittir. Öyleyse hepimiz ortak bir bilinçle harekete geçmeliyiz” dedi.

Topkapı Surp Nigağayos Kilisesi Vakfı Başkanı Monik Ergan, “Bu yönetim tarihimizin kara lekesidir. 603 kişiyi mahkemeye vermeleri, Tokatlıyan Han’ın içler acısı durumu, yaptıkları usulsüzlükler, sabırları taşırmıştır. Tokatlıyan ile ilgili bir sürü dedikodu var ama kimse ne olup bittiğini bilmiyor. Vakit geçirmeden, akil insanları çağırıp fikir alsınlar. İşgal altında tuttukları makamları derhal terk etsinler” dedi.

Beyoğlu’na istifa çağrısı

SARKİS GÜREH
sgureh@agos.com.tr

Seçim yönetmeliği çalışmalarının hızlandırılarak, yenilenmesi beklenen Üç Horan seçiminin hazırlanacak yeni yönetmelik çerçevesinde yapılması hedefleniyor. Uzun yıllardır Kurtuluş Dolapdere’de faaliyet gösteren Apik İşkembe Salonu’nu yaşı ilerlediği için kapatan Apik Hayrabetoğlu’nun, aynı tutumu vakıf yönetimi için göstermemesi de eleştiriliyor.

‘Artık bir son versinler’

Bedros Şirinoğlu
(Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı ve VADİP Başkanı)

Toplumda şu andaki yönetime karşı bir olumsuz görüş, bir hoşnutsuzluk var. Seçim ikinci kez iptal edildiğine göre artık bu yönetimin istifa etmesi ve bir an önce yeni bir seçim yapılması gerekir. Beyoğlu yönetimi toplumu üzen hareketlere son vermeli. Yeni yapılacak seçimi bu yönetim organize etmemeli. Beyoğlu yönetim kadrosu tamamen değişmeli. Oradaki yönetici arkadaşlar, toplumun kendilerine duyduğu tepkiyi görüp gereğini yapsınlar. VADİP olarak, Beyoğlu Vakfı’nda yaşananları aramızda tartışıyoruz. Esas olarak seçim yönetmeliğinin değişmesi lazım. Bu konuda gerekli çalışmalar yürütülüyor. Beyoğlu’nda seçimin bu yeni yönetmelik çerçevesinde yapılması için çabalıyoruz. Bu vakfın geliri cemaatin tüm ihtiyacını karşılayabilir, dolayısıyla orada sadece 300 kişiyle seçim yapılmamalı. Apik Hayrabetyan, yaşı ilerlediğinden dolayı lokantasını kapattıysa, aynı nedenle artık Beyoğlu yönetiminden de ayrılsın.

‘Kara bir leke’

Monik Ergan        
(Topkapı Surp Nigağayos Kilisesi Vakfı Başkanı)

Beyoğlu Üç Horan yönetimi cemaat tarihimizin kara lekesi oldu. Yaptıkları usulsüzlükler, açılan davalar, Tokatlıyan Han’ın içler acısı durumu, ihtiyacı olan vakıflara söz verdikleri halde yardımda bulunmamaları, insanları aldatmaları, cemaat yararına bırakılan mülklerden elde edilen gelirleri kötü niyetle kullanıp 603 insanı mahkemeye vermeleri gibi hareketler yönetime olan güveni yıpratmış ve itibardan düşürmüştür. Bu yönetim istifa etmelidir. Tokatlıyan’la ilgili bir sürü dedikodu var. Rusya’dan bir firmayla anlaşıldığı iddia ediliyor ama kimsenin bilgisi yok. Bir oyalama taktiğidir gidiyor. Bir an önce akil insanları çağırıp fikir alsınlar ve cemaatin sesine kulak versinler. Orayı resmen işgal ettiler, ve insanlar bundan sıkıldı artık.

‘Tokatlıyan’ı kiraya vermeleri engellenmeli’

Aret Ergan
(SEV Vakfı II. Başkanı)

Uyarmak istiyorum: Bu seçim krizi mahkeme kapılarında uzun bir süre daha devam edebilir. Bu esnada vakıf yönetimi Tokatlıyan’la ilgili görüşmelere de devam edecektir. Bu yönetimin herhangi bir anlaşmaya imza atmasının önüne geçilmesi gerekir. Mevcut yönetimin gayrimenkulleri kiraya verme, tasarrufta bulunma hakkı durdurulsun. Bunun yolları aransın. Madem seçim iptal edildi, kontrat imzalamamaları gerekir.

‘Çözüm zamanı’

Melkon Karaköse 
(Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Onursal Başkanı)

Bu davanın böyle adaletli bir şekilde biteceğini tahmin ediyorduk. Hiç kimse yanlışların, yalanların arkasına saklanamaz. Beyoğlu gibi büyük bir vakfa da böyle hareketler hiç yakışmadı. 603 kişiye dava aç, maddi oyunlarla liste yap, seçtir, ondan sonra bazılarını ekarte et. Tam bir rezaletti, ve daha önemlisi, mevki sahibi birçok insan bu hareketlere seyirci kaldı. Bu cemaatin bu hallere düşmesi aklıselim sahibi herkesi büyük bir üzüntüye boğdu ve bu yönetim maalesef çok kötü bir şekilde tarihe geçti. Şimdi çözüm üretmek gerekiyor. Bu seçimin İstanbul geneline açılması gerekiyor. Bu olmazsa olmaz. Kendine güveniyorsa bugünkü yönetim liste yapıp adaylığını koysun; halk seçerse başımızın üstünde, o zaman herkes ayakta alkışlar. Daha fazla o yüce makamı küçültmeyin. Apik Bey’in yapacağı en doğru iş, hemen yarın, karar defterine bu vakfın seçimlerinin il geneline açılması kararını yazıp Vakıflar İdaresine göndermek olur. Böylece hem kendini, hem de yönetimini biraz da olsa aklamış olur. Aksi takdirde çok daha tatsız şeyler olur. Bu şekilde hiç değilse Balat’a ve benzer başka vakıflara örnek olurlar.

‘Tüm kurumlar ortak tavır alsın’

Harutyun Şanlı 
(Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisesi Vakfı)

Beyoğlu artık cemaate kulak versin. Bir an önce seçimi il geneline açsınlar ve yönetimi gençlere bıraksınlar. Maalesef, Apik Harabetoğlu ve diğer yöneticilerin bu taleplere kulak vereceğine inanmıyorum. Bunların gerçekleşmesi için toplumun ortak bir tavır sergilemesi lazım. Üç Horan yönetimi bu yolda yürümeye devam ederse, cemaatin tüm kurumları onları yalnızlaştırsın. Bunun yanında, Patrikhane de gerekiyorsa din adamını çekebilir. Her kurum tepkisini göstersin. Artık “Üç Horan bize şu kadar yardım yapıyor, destek oluyor” sözünün bir geçerliliği de kalmamıştır. Bahanelerin ardına gizlenmeden, herkes Üç Horan yöneticilerine şunu söylemeli: “Sizden beklentimiz, burayı yeni bir yönetime devretmenizdir.” Altında tüm vakıf başkanlarının, Patrikhane’nin imzasını taşıyan bir bildiri yayımlayarak tavrımızı gösterelim. Üç Horan yönetimini yalnızlaştırmamız lazım. Üç Horan’ın bugüne kadar yaptığı yanlışlara göz yumuldu ama geç kalmış değiliz. Seçim ikinci kez iptal edildi. Mevzuata göre, Vakıflar Müdürlüğü cemaatin ileri gelenlerinden bir seçim tertip heyeti atamalı. Yani Üç Horan’ın seçim tertip heyeti oluşturmasına müsaade etmeyecekler. Bu vakıf hepimizin, Ermeni kimliği taşıyan herkesin burada hakkı var. O zaman herkesin ortak bir bilinçle, ortak akılla harekete geçmesi lazım.

‘Hepimizin ortak sorunu’

İrma Polat
(Kuruçeşme Yerevman Surp Haç Kilisesi)

Yan yana geleceğiz, omuz omuza vereceğiz ve bu sorunun üstesinden geleceğiz. Apik Ağabey’dir deyip ayrı bir kefeye koymayalım. Bu artık tüm cemaate mal olmuş bir sorundur. Artık yeter. Üç Horan yönetimiyle nasıl konuşmak gerekir, bu aşamadan sonra nasıl hareket edilir, ben de henüz bilmiyorum. Beyoğlu da artık müşterek cemaat vakıfları arasında sayılsın ve seçimi de ona göre yapılsın. 603 kişiyi mahkemeye vereceklerine kaç tane çocuk okutur, ihtiyaç sahiplerine yardım edebilirlerdi. “Ben yaşlandım” deyip işkembe dükkânını kapatan insanın vakıf yönetiminde ne işi var!

‘Meşruiyeti kalmadı’

Garo Paylan
(Sarı Liste)

Beyoğlu yönetiminin şu aşamada yapacağı en onurlu şey, demokratik bir seçimin önünü açmak. Bu vakıf tüm toplumu etkilediği için, seçim il geneline açılmalı, tarafsız bir seçim heyeti oluşturulmalı. Bunu yapmaktan imtina edeceklerse istifa etsinler. Topluma iki kere hileli seçim dayattılar. Hileyle iktidarda kalmayı başarabileceklerini sandılar. Yakın çevreleri de kendilerine bu yönde telkinde bulunuyor. Artık her kurum, her oluşum bunu yüksek sesle dile getirsin. Bütün vakıf başkanları, kanaat önderleri, Patrikhane, mevcut yönetimi istifaya davet etmeli. Biz, bu yönde dört yıldır mücadele eden bir oluşum olarak, istifa çağrımızı yapmaya devam edeceğiz ve bu işin takipçisi olacağız. Eğer toplum baskısı olmazsa, oradaki yapı süreci soğutup tekrar aynı oyunları oynamayı deneyecektir. İnsanları üçüncü kez kandırmalarını önlemek için mücadeleyi bırakmayacağız. Ama bizim gücümüz yeterli olmayabilir. Toplumun tüm katmanları istifa için baskı yapmalı.

‘İktidar hedefimiz yok’

Samiyel Boyacı
(Sarı Liste)

Seçimin ikinci kez iptal edilmesi, Beyoğlu Üç Horan’ın yönetiminin ne kadar kokuşmuş bir yönetim olduğunu gösteriyor. Bu karar aynı zamanda, Sarı Liste’nin ilkelerini yok sayıp Apik Harabetoğlu ile ittifak yapanlara karşı onurlu mücadele yürütenlerin zaferidir. Balat ve Kuzguncuk’ta olduğu gibi, çeşitli ayak oyunlarıyla seçimi kazanacağını zannedenler bu karardan ibret alsınlar. Vakıf seçimlerinin demokratik usullerle yapılması, mevcut yönetimin niyetinden çok seçim tertip heyetlerinin omuzlarındadır. Bunun için, Üç Horan Vakfı’nın yenilenecek seçimi bağımsız bir heyet tarafından düzenlenmeli. Seçim mutlaka il geneline açılmalı. Demokratik bir seçimle göreve gelmeyen her yönetim şaibe altında kalacaktır. Sarı Liste olarak, bizim Üç Horan’ın yönetimini ele geçirmek gibi bir niyetimiz yok. İktidar hevesimiz hiç olmadı. Biz, toplumun kalkınması için ‘sosyal devlet’ mantığına benzer şekilde, ‘sosyal cemaat’ mantığıyla hareket eden bir oluşumuz. Bir parti gibi, sosyal bir program çerçevesinde hareket edecek, okullarda daha iyi eğitim verilmesi, yaşlılara, yoksullara daha fazla destek olunması gibi konulara duyarlı herkesle çalışabiliriz. Bunun için, başta Üç Horan olmak üzere tüm vakıfların yöneticileri demokratik seçimlerle göreve gelmeli ve projeler çerçevesinde ortak bütçe oluşturulmalıdır.

 

GEREĞİ YAPILMALI

• Vakfın yönetim kurulu seçimi il geneline açılmalı

• Bağımsız bir seçim tertip heyeti oluşturulmalı

• Yönetim istifa etmeli

• Yönetim mülklerle ilgili hiçbir karar almamalı

• Tüm kurumlar Beyoğlu yönetimine karşı ortak tavır almalı

• Patrikhane de yaptırım uygulamalı

Kategoriler

Toplum Vakıflar