İstanbullu Rumların iki acil talebi var

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği talep listesinde öncelikli iki talep vakıf seçimleri ve geri dönüş programı.

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti esnasında 7 Aralık’ta, Türkiye’den taleplerini içeren bir metin iletti. Federasyonun Başkanı Niko Uzunoğlu tarafından Erdoğan’a iletilen metinde vakıf yönetimi seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesi ve Rum cemaatine yönelik beş yıllık geri dönüş programı uygulanması gibi talepler yer alıyor. 

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu talepler metni, Rum toplumunun sorunlarını ve çözüm önerilerini içeriyor. Erdoğan’ın Atina ziyareti esnasında kendisine sunulan metin 20. yüzyıl boyunca genelde Türkiye’deki Rum toplumunun iki temel ve acil talebi olduğu vurgulanıyor. Bu talepler arasında "Yürürlükteki kanuni mevzuata dayanarak, vakıflarımızda yeni yönetimler için seçimlerin daha fazla gecikmeden ve hiçbir engelle karşılaşılmadan gerçekleştirilmesi" ve "Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle cemaatimizin genç nesillerine yönelik beş yıllık bir geri dönüş programının uygulanması" sayılıyor. 

Bu iki talebin yanı sıra yaşanmakta olan ve çözüm bekleyen diğer sorunlar da metinde şöyle sıralanıyor:  

  • Ekümenik Patrikhanemizin tüzel kişi statüsü tanınmaması, İstanbul Karaköy semtinde 3 kilisemizin Erenerol ailesi fertlerinin gayrımeşru işgali altında olması, halen mazbut statüsünde bulunan vakıflarımızın cemaat yönetimine iade edilmemesi sürmektedir.
  • Tümüyle olmasa da, maruz kaldıkları büyük haksızlıkların kısmen giderilmesi yönünde devletçe son yıllarda olumlu adımlar atılarak önemli gelişmelerin sağlandığı vakıflarımızda, son 5 yıl içinde devlet tarafından vakıf yöneticileri seçimlerinin yasaklanması ve, ne yeni seçim kararnamesi düzenlenmesine ne de eski kararnamenin tekrar yürürlüğe getirilerek seçimlerin yapılmasına müsaade edilmemesi, şimdiye kadar atılmış olumlu adımları ve gelişmeleri, ciddi bir şekilde devirmiştir. 

  Talepler metninin son bölümünde ise “İstanbul’a dönüp yerleşmek isteyen yeni nesil cemaati mensuplarına teşvik ve destek olarak Türkiye Hükümeti tarafından alınması gerekli bazı telafi tedbirleri” yer alıyor. Bu telafi tedbirleri ise şöyle sıralanıyor:

  • Halen Türk Tarih Kurumu’nda bulunan İstanbul Rum Edebiyat Cemiyeti arşivinin Rum cemaatine iadesi;
  • Rum cemaatinin genç nesil üyelerine, İstanbul’a geri dönüşlerini teşvik ve destekleme amacıyla Türk öğretim kurumlarında burs verilmesi, iş kurmak isteyen gençlere devletten düşük faizli kredi gibi maddi destek ve kolaylıklar sağlanması;
  • Dünyanın her köşesinde yaşayan ve faaliyet gösteren cemaatimiz mensubu çok sayıda bilim adamı, araştırmacı, akademisyen ve uzman personelin desteği ile Türkiye’de faaliyet verecek ve Türk ekonomisine de katkıda bulunacak bilim ve araştırma merkezlerinin kurulması. Bu, 2011 yılından bu yana üst düzeydeki yetkililere pek çok kez sunduğumuz, henüz cevap verilmemiş önemli bir önerimizdir;
  • Vakıflarımız, cemaatimiz mensuplarının geriye dönüşünü destekleyebilecek en önemli kurumlardır. Dolayısıyla üzerlerine düşen görevi yerine getirebilmeleri için cemaatimizin demokratik seçimlerle vazifeye getireceği vasıflı yöneticiler tarafından yönetilmeleri şarttır. Kanunların vakıflarımızda herhangi bir engelleme olmadan uygulanması, cemaatimizin geleceği için hayatidir.

Kategoriler

Güncel AzınlıklarYazar Hakkında