Paylan'dan "Yahudi'ye ölüm" videosu hakkında üç bakanlığa soru önergesi

HDP milletvekili Garo Paylan çocuklara "Yahudi'ye ölüm" sloganı attırılan ve sosyal medyaya yansıyan video ile ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na yanıtlanması talebiyle üç ayrı soru önergesi yöneltti.

Paylan soru önergesinde 

"Abdulsettar (@Abdulsettar76)’ kullanıcı isimli bir Twitter hesabında 31 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan, çeşitli yaş aralığındaki, çoğu küçük yaşta olan çocukların hep birlikte “Yahudi’ye Ölüm!” diye bağırdıkları bir video 3 Ağustos 2019 tarihinde basına yansımıştır. Bahsi geçen videoda, çocuk istismarı gerçekleştirildiği; çocukların nefret söylemi aracılığıyla nefret suçuna özendirildiği açıkça görülmektedir" ifadesine yer verdikten sonra  Aile, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk'a yanıtlanması şu soruları yöneltti:

1. Söz konusu video çekilirken çocuklar nerede ve kimlerin himayesinde bulunmaktadır? Çocukların ebeveyn veya aileleri yanlarında mıdır?
2. Videoda “Yahudi’ye Ölüm!” diye bağırması sağlanan çocuklar bir organizasyon dâhilinde mi bir arada bulunmaktadır?
3. Bahsi geçen videoda çocuklara nefret söylemi barındıran slogan attıran ve çocukları nefret suçuna özendiren çocuk istismarcısı kişiler ve çocukların aileleri hakkında inceleme başlatılacakmıdır? 
4. Konuyla ilgili ihmali olan yetkililer hakkında idari soruşturma açılacak mıdır?
5. Nefret söylemine maruz bırakılan, nefret suçuna teşvik edilerek istismar edilen çocuklar Bakanlığınıza bağlı birimler tarafından koruma altına alınacak mıdır?
6. Çocuklarımızın bu tip istismarlara bir daha maruz kalmaması için, Bakanlığınızca ne tip tedbirler alınacaktır?

Paylan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya  yanıtlanması şu soruları yöneltti:

1. Söz konusu video çekilirken, çocuklar nerede ve kimlerin himayesinde bulunmaktadır? Bulundukları ortamda çocuklara ebeveyn veya aileleri refakat etmekte midir?
2. Videoda “Yahudi’ye Ölüm!” diye bağırması sağlanan çocuklar hangi amaçla, hangi organizasyon dâhilinde bir arada bulunmaktadır? Bu organizasyon, Bakanlığınız ve ilgili Mülki Amirlerin bilgisi dâhilinde mi gerçekleştirilmiştir?
3. Bahsi geçen videoda çocuklara nefret söylemi barındıran slogan attıran ve çocukları nefret suçuna özendiren çocuk istismarcısı kişilerin kimlikleri tespit edildi mi? Bu kişiler hakkında etkili bir soruşturma gerçekleştirildi mi?
4. Videoda açıkça istismar ve suça teşvik edildiği görülen çocukların aileleri hakkında inceleme başlatılacak mıdır? 
5. Bu suçun ortaya çıkmasında ihmali olan Bakanlığınıza bağlı yetkililerin cezalandırılmasını sağlayacak nitelikte, etkili, eksiksiz ve ivedi idari soruşturmalar açılacak mıdır?
6. Nefret söylemi, nefret suçu ve çocuk istismarını önlemek adına Bakanlığınızın sürdürdüğü bir çalışma bulunmakta mıdır? Bir daha bu tür olayların yaşanmaması için ne gibi tedbirler almayı düşünmektesiniz?

Paylan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

1. Bahsi geçen videoda çocuklara nefret söylemi barındıran slogan attıran ve çocukları nefret suçuna özendiren çocuk istismarcısı kişiler hakkında adli soruşturma başlatılmış mıdır?
2. Videoda açıkça nefret suçuna teşvik edildiği görülen çocukların aileleri hakkında adli inceleme başlatılmış mıdır?
3. Adalet Bakanı olarak, Türkiye’de nefret söylemi ve nefret suçlarının etkili biçimde cezalandırıldığını yahut bu suçlarda bir cezasızlık ikliminin hüküm sürmediğini söyleyebilir  misiniz?
4. Nefret söylemleri ile ilgili ceza hukuku hükümlerinin etkili biçimde uygulanmaması ve faillerin ceza yaptırımı ile karşılanmaması durumunda tekrarlanmaya devam eden nefret söylemi ve nefret suçlarını ortadan kaldırmaya yönelik hangi tedbirleri almayı düşünmektesiniz?


Kategoriler

Güncel