İdare Mahkemesi'nden Kudüs Ermeni Patrikhanesi’ne iyi haber

Kudüs Ermeni Patrikliği'nin Türkiye'deki mülkleri patrikliğin yönetiminde bulunan Maryakop Ermeni Kilisesi Vakfı tarafından idare edilmekteydi. Ancak vakıf, VGM tarafından "mazbut vakıf" statüsüne alınmış ve hükmi şahsiyeti kalmamıştı. Ankara 15. İdare Mahkemesi vakfın mazbut sayılmasına dair kararı iptal etti.

Maryakop Ermeni Kilisesi Vakfı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Osmanlı sınırları içinde kurulmuştu. Kudüs Ermeni Patriği aynı zamanda Vakfın tek yetkilisi durumunda. Ancak vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mazbut vakıf statüsüne alınarak hükmi şahsiyeti sonlandırılmıştı.

Bu süreçte vakıf taşınmazların büyük bir kısmı üçüncü şahıslara satılmış, taviz bedelleri ödenmeden mutasarrıflarına geçmiş veya haksız bir şekilde kullanılmıştı.

Kudüs Ermeni Patrikilği hem vakfın mazbutaya alınması kararına karşı, hem de mülklerin iadesi için avukat Ali Elbeyoğlu vekilliğinde dava açmıştı. Ancak yerel mahkeme "davanın ehliyet yönünden reddi" yönünde karar verdi.  Dava Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi Kudüs Ermeni Patrikliği ve Maryakup Ermeni Kilisesi Vakfı'nın "mahkemeye erişim hakkının engellendiği" yönünde karar verdi.  Bu karar  üzerine yeniden yargılama yapan Ankara 15. İdare Mahkemesi Maryakup Ermeni Kilisesi Vakfı'nın mazbut vakıf olamayacağına hükmetti. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün söz konusu kararı temyize taşıma hakkı bulunuyor.

Bu gelişme Kudüs Ermeni Patrikliği açısından olumlu bir haber. Kararın kesinleşmesi durumunda Patrikliğin yürüteceği mülk iadesi ve diğer davalarda Maryakop Ermeni Kilisesi Vakfı taraf olarak dava süreçlerinde yer alacak. 

 

Kategoriler

Toplum