Azınlık toplumlarından gençler Cumhurbaşkanlığı'nda biraraya geldi.

Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi toplumlarından gençler Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürleri’nden Hasan Doğan’ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldiler.

Görüşme 22 Ocak Cuma günü gerçekleşti. 

Toplantıya, Türkiye Ermenileri Patrikliği adına, Patriklik “Mentee-Mentor” projesi üyesi 14 genç, proje koordinatörlerinden Meri Taksi Deveciyan  ve Aras Yolusever rehberliğinde katıldı.

Toplantının başında, katılımcılar öncelikle kendilerini tanıttı ve temsil ettikleri cemaatler hakkında kısaca konuştu.

Mentee- Mentor projesinden verilen bilgiye göre görüşme esnasında gençlerin ortak paydada buluşması ve yeni projeler üretilmesi gerektiğine değinildi.

Edinilen bilgiye göre Ermeni toplumundan Jbid Luys Gezer, konuşmasında devletler kadar bireylere de işler düştüğünü, azınlıkların kültürel mozaiğin birer parçası olduğunu ve üstlerine düşen görevleri yapmaları gerektiğini söyledi. Janin Azizof  da bu tip görüşmelerin geniş kitlelerle yapılmasını ve çok sayıda kişiyle paylaşımda bulunmanın yararlı olacağını söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, bu vesileyle iletişimin önemine vurgu yaptı ve ülkenin gelişimi için gençliğin önemine değindi.  Benzer buluşmaların tekrarlanmasının, farklı cemaat üyesi gençlerin birbirlerini daha iyi tanımaları için fırsat olacağını söyledi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya  Ermeni toplumundan Nora Bağam, Norda Lazoğlu, Jbid Luys Gezer, Şila Pakyüz, Yeraz Çağlayan, Janin Azizof, Lidya Çulci, Aris Dikran Nişan, Aksel Pulaş, Ayk Gezer, Rudi Ekser, Burak Tanışman, Ümit Taşköprü ve Sevag Uluk katıldı.

Kategoriler

Toplum


Yazar Hakkında