İki Ermeni vakfının mülkleri için iade yolu açıldı

Hatay'daki Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı ile İstanbul'daki Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'nın, mülkleri için Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru olumlu sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), vakıfların mallarının hazine adına kaydedilmesinin ‘hak ihlali’ olduğuna karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı'na göre, Vakıflı Köyü Vakfı 27, Yedikule Surp Pırgiç Vakfı ise 1 taşınmaz mal varlığının Hazine adına kaydedilmesine karşı, 2008 yılında çıkarılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun geçici 7. maddesine dayanarak mahkemeye başvurdu.

Ancak iki vakfın da mallarının iadesi talebi reddedildi. Vakıflar hukuk yollarını tükettikten sonra dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 'Mülkiyet Hakkı' kenar başlıklı 35. maddesine atıf yaparak oybirliğiyle "hak ihlali" kararı verdi.

AYM, mülkiyet hakkı ihlalinin sonuçlarının kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı'nın başvurusu sonucu alınan kararın Danıştay 10. Dairesi ile Hatay 1.İdare Mahkemesi'ne, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakıfı'nın başvurusu sonucu alınan kararın ise İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Samandağ Vakıflı Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar Agos'a yaptığı açıklamada, sadece Vakıflı değil Musa Dağ'daki diğer Ermeni köylerinin taşınmazlarını da kapsayan bir karar olduğunu belirterek, kararı mutlulukla karşıladıklarını söyledi. 

Çapar, metruk kiliseler, mezarlıklar ve bağ bahçe gibi arazilerin de aralarında bulunduğu 27 taşınmazın iadesi için şimdi yeniden yargı sürecinin başlayacağını kaydetti. 

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi davası ise bir hayırseverin 5 mülkünü hastaneye vasiyet etmesini kapsıyor. Mülklerin tapu kaydının devlet tarafından iptal edilmesi üzerine Hastane  yargıya başvurmuş ve dört mülk için tazminata hak kazanmıştı.

Kalan son mülk olan Kapalıçarşı'daki bir dükkana el konması için ise Anayasa Mahkemesi "hak ihlali" kararı verdi. Bu mülkle ilgili dava da yeniden görülecek. Bu mülkün de ederinin Hastane'ye iade edilmesi bekleniyor. 

Kategoriler

Toplum Güncel