Kınalıada Kampı bu yaz kapalı

Karagözyan Yetimhanesi Vakfı’na bağlı olan Kınalıada Gazturman Gayan Dinlenme Evi, bu yaz kapalı olacak.

Vakıf yönetimi, binanın deprem dayanıklılığını ölçmek için yaptırılan performans analizinin sonucuna göre yatakhane, yemekhane ve idari bölümlerin riskli olduğunu açıkladı.

Yönetim, bu yaz kampın açılmayacağını basın açıklaması ile duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Yönetim Kurulumuzca görülen lüzum üzerine Vakfımıza bağlı Kınalıada Gazturman Gayan Dinlenme Evi’nin yer aldığı taşınmazların depreme dayanıklılık yönünden analizi yaptırılmıştır.

Uzman teknik ekiplerce yerinde yapılan sair inceleme ve tetkikler neticesinde düzenlenen “Mevcut Bina Taşıyıcı Sisteminin Deprem Performans Analiz Raporu”nda söz konusu taşınmazların teknik açıdan yeterli performans seviyelerine ulaşamadığı; fenni kaidelere aykırılık gösterdiği müşahede edilmiş ve netice olarak dinlenme evimizin yatakhane, yemekhane ve idari bölümlerinin bulunduğu binaların kullanımının risk teşkil ettiği tespit olunmuştur.

Bu sebeple binalarımızın eşhastan arındırılarak, Gazturman Gayan’ın bu yaz cemaatimiz çocuklarını misafir edemeyeceğini üzülerek bildiririz.

Öte yandan üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmayan ve bu sebeple risk teşkil etmesi söz konusu olmayan ön bahçe alanımız, yaz dönemi boyunca çocuklara ve cemaatimiz mensuplarına yönelik etkinliklere ev sahipliği etmeye devam edecektir."

Edinilen bilgilere göre riskli alanın yeniden mi yapılacağı, yoksa yapıyı yıkmadan güçlendirme yoluna mı gidileceği konusunda çalışmalar sürüyor.

Kategoriler

Toplum