Hastanesi olan vakıfların seçim yönetmeliği taslağı şekillendi

Azınlık vakıfları, hastanesi olan vakıflar dışında, geçen yıl yayınlanan yönetmelikle seçimlerini gerçekleştirmişti. Geçen yılki yönetmelikte hastanesi olan vakıfların ise 2023 yılında seçimlerini yapacağı belirtilmişti. Bu kapsamda Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi ve Surp Agop Ermeni Hastanesi ve Balat Or Ahayim Musevi Hastanesi vakfının bu yıl seçim yapması gerekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hastanesi olan vakıflar için hazırladığı yönetmelik taslağı şekillendi. Taslak vakıf yöneticilerinin görüşüne sunuldu. Taslakta ilginç ayrıntılar var. Azınlık toplumları ve Cemaat Vakıfları Temsilciliği ise kimi maddeler için düzeltme önerini ilgili makamlara iletti.

HABER MERKEZİ

Edindiğimiz bilgilere göre taslakta şu maddeler yer alıyor. 


“-Seçim çevresi, vakfın bulunduğu ildir.

-Her bir vakıf  tüzel kişiliği için ayrı bir yönetim kurulu seçimi yapılır ve yönetim kurulu seçimleri beş yılda bir yapılır. 

-Vakıf yönetim kurulunun en az biri tıp doktoru, biri hukukçu, biri mali müşavir veya mali işler uzmanı/muhasebeci olmak üzere yedi üyeden oluşturulması esastır. Ayrıca asıl üye sayısının salt çoğunluğu kadar yedek üye seçilir. Yedek üyeler arasında da tıp doktoru, hukukçu, mali işler uzmanı/muhasebeci bulundurulur. 

-Vakfın işleyişi açısından yediden fazla üyeye ihtiyaç duyulan vakıflarda yönetim kurulu, tek sayı olmak üzere en fazla on bir üyeden oluşturulabilir.”


Seçim İstanbul genelinde

Seçimin İstanbul genelinde ve blok liste sistemiyle yapılması öngörülüyor. Beklenti bu seçimlere tüm Türkiye'deki ilgili azınlık toplumu mensuplarının da oy verebilmesi yönündeydi.  Taslakta ayrıca şu ifadeler yer alıyor.

“-Bir kişi en fazla üç cemaat vakfında yönetim kurulu üyesi olabilir.

-Yönetim kurulunda birinci derece kan bağı olan en fazla iki kişi görev yapabilir. 

-Vakıf, seçime ilişkin yönetim kurulu kararını, seçim çevresini, seçim tarihini, vakıfta kayıtlı seçmen listelerini, seçim tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim tarihinden en az altmış gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne yazı ile bildirir.” 

Seçmen listeleri konusunda, geçen yıl Eylül ayında diğer vakıf seçimleri için yayınlanan ek yönetmelikle "Vakıfta kayıtlı seçmen listeleri" yerine  "Seçim çevresindeki seçmenlik şartlarını haiz tüm cemaat mensuplarının edilerek ederek oluşturulduğu seçmen listeleri" hükmü getirilmişti. Mevcut taslakta yeniden "Vakıfta kayıtlı seçmen listeleri" ifadesi dikkat çekti.

Seçim Tertip Heyeti

Seçim Tertip Heyeti için ise şöyle bir yapı öngörülüyor:

 “-Seçim tertip heyeti; her bir seçim için, beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. 

-Seçim tertip heyeti asıl ve yedek üyelerinin en fazla ikisi mevcut vakıf yönetim kurulu üyelerinden olabilir. 

-Seçim tertip heyeti üyelerinde aynı cemaat mensubu olma zorunluluğu aranmaz. 

-Seçim tertip heyetinde olanlar, yapılacak seçimde yönetim kuruluna aday olamazlar.

Taslakta ayrıca şu ifadeler yer alıyor

“-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bünyesinde hastanesi olan cemaat vakıfların yönetim kurulları seçimlerine dair süreç başlar ve seçimler 31/12/2023 tarihine kadar tamamlanır. 

-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan vakıf yönetim kurulu üyelerinin görevleri yapılacak seçimler sonucu belirlenen yeni yönetim kurulu göreve başlayana kadar devam eder”

Geçen yıl yayınlanan yönetmelikte mevcut yönetim kurulunun seçim kararı alınmasıyla herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı belirtiliyordu. Yeni taslakta böyle bir maddenin olmayışı dikkat çekti. 

Öneriler iletildi

Taslağın şekillenmesinden sonra Cemaat Vakıfları Temsilciliği, hastanesi olan vakıfların yöneticileri ile bir değerlendirme süreci başlattı. Süreç sonucunda oluşan görüşler Cemaat Vakıfları Temsilciliği tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü ve  ilgili mercilerle paylaşıldı. Yönetmeliğin Haziran ayı bitmeden kesinleşerek Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor. 
Kategoriler

Toplum