HDV Azınlık Hakları Akademisi için başvurular başladı

Hrant Dink Vakfı Azınlık Hakları Akademisi projesinin akademi programı için başvuru süreci başladı. Program dünyadaki ve Türkiye’deki azınlık hakları çalışmalarını tartışmayı, bu konuda farkındalığı artırmayı ve çözüm önerilerinin şekillenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

HDV'den yapılan açıklama şöyle: 

"Akademinin müfredatı; azınlık kavramının tanımı ve dönüşümü, uluslararası ve ulusal bazda azınlıklarla ilgili yasal mevzuat, Türkiye'deki azınlıkların siyasi tarihi ve azınlık haklarına dair uygulamada yaşanan sorunlar, farklı ülkelerden karşılaştırmalı çalışmalar ve savunuculuk konularını içerir. Seminerler, kavramsal çerçeve, tarihsel arka plan, karşılaştırmalı siyaset ve savunuculuk olarak dört ana temel üzerine kurulmuştur.

HDV Azınlık Hakları Akademisi kadrosu farklı ülkelerden ve uzmanlıklardan kişilerden oluşur. Program iki aşamalıdır: İlk aşamada, dört gün sürecek yüz yüze öğrenim verilecek, ikinci aşamada, ayrı günlerde dört tane çevrimiçi buluşma olacaktır. Programın dili Türkçedir. Programın içeriği çoğunlukla Türkçe olmakla birlikte İngilizce seminerler için simultane çeviri ve İngilizce okumalar için Türkçe özetler sağlanacaktır.

Akademi programı birbirini tamamlayan konulardan oluştuğu için düzenli katılım gerektirmektedir. Programı tamamlayan katılımcılara Hrant Dink Vakfı tarafından sertifika verilecektir. Katılımcıların sertifika alması için programa tam katılım sağlaması ve akademi sürecinde çeşitli projeleri tamamlaması beklenmektedir. Akademi programı 7-10 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da Anarad Hığutyun Binası’nda yüz yüze olarak yapılacaktır.

Azınlık hakları ve savunuculuk konusuna ilgi duyan ve bu konuda çalışmak isteyen en az lisans mezunu olan herkes akademiye başvurabilir.

Azınlık hakları alanında çalışmalar yapmış STK çalışanlarına, akademisyenlere, avukatlara, medya ve kamu sektörü çalışanlarına, azınlık gruplarına mensup bireylere, kadınlara ve öğrencilere öncelik verilecektir.

Akademiye katılmak isteyen kişilerin başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak 2 Mayıs 2024 saat 18.00’e kadar teslim etmesi gerekmektedir. Sonuçlar 15 Mayıs 2024’e kadar e-posta yoluyla başvuranlara iletilecektir"

Ayrıntılı bilgiye şu adresten  ulaşmak mümkün.

 

Kategoriler

Genel