Ders kitaplarındaki 'düşman ifadeleri Dinçer'e verdiler

İstanbul Pangaltı Mıkhitaryan Ermeni İlköğretim Okulu öğrencileri başta olmak üzere 20 Ermeni okulundan 2 bin 500 öğrenci, Bakan Ömer Dinçer'e ders kitaplarında Ermenileri olumsuz ve düşman gösteren ifadelerin yer aldığı raporu teslim ettiler. Öğrenciler bu bölümlerin ders kitaplanndan çıkarılmasını istedi. Özel Pangaltı Ermeni ilköğretim Okulu Müdürü Karekin Barsamyan öğrencilerin Ermenileri 'düşman' gösteren ifadelerin ders kitaplarından çıkarılmasını istediklerini söyleyerek, 'Kardeş nesiller yetiştirmek istiyoruz' dedi.

Habertürk’teki habere göre Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in önceki hafta kabul ettiği özel Pangaltı Ermeni İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencileri, İstanbul'daki 20 Ermeni okulunda okuyan 2 bin 500 öğrenci ve velisinin de katılımıyla, ders kitaplarında azınlıklara yönelik olumsuz ifadelerle ilgili hazırladıkları raporu Dinçer'e testim etti.

Ders kitaplarındaki ayrımcılığın raporu

Öğrenciler Ermenilerin Doğu Anadolu'da büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirmek için ASALA'yı kurmakla itham edildikleri ifadelerin çıkarılmasını istiyor. Okul müdürü Karekin Barsamyan, '1915 olaylarına ya da soykırım iddialarına girmek istemiyoruz. Kitaplarda bin yıllık Türk-Ermeni ilişkilerinde büyük bir çoğunluğu taşıyan dostluk konularına da yer verilmesi hepimizi sevindirecektir' dedi. İşte öğrencilerin belirledikleri Ermenileri düşman ve olumsuz gösteren ifadeler ve kitapları:

 •  '1877'de Ermeni ayaklanmalarını örgütlemek için İsviçre'de Hınçak Cemiyeti ve 1889'da Rusya'da Taşnak Ermeni Cemiyeti kuruldu. Osmanlı Devleti'ne karşı teşkilatlanan Ermeniler ilk kez 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda isyan ettiler ve Rus ordusuyla birlikte hareket ettiler.' (10. Sınıf Tarih Kitabı, Sayfa: 178)
   
 •  '27 Mayıs 1915'te Tehcir Kanunu çıkarıldı. (...) Osmanlı Devleti, savaş içinde olmasına rağmen göç ettirilen Ermenilerle ilgili tedbir ve önlemler almıştır. Göç ettirilen Ermenilerin vergileri ertelenmiş, diledikleri eşyalarını almalarına izin verilmiş, yol boyunca saldırılara karşı korumak ve ihtiyaçlarının giderilmesi için memurlar görevlendirilmiş, can ve mal güvenliği için karakollar kurulmuştur.' (11. Sınıf İnkılâp Tarihi, Sayfa: 24)
   
 •  'Ermeni Hınçak Cemiyeti Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafından 1877'de kuruldu. Amacı, Çukurova ve Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmaktı. Mavri Mira Cemiyeti ile işbirliği yapıyordu.' (11. Sınıf İnkilap Tarihi, Sayfa: 29)
   
 • 'Lozan Antlaşması'nda Türk vatandaşı olan gayrimüslimlerin siyasi ve medeni haklan belirtilmiş olmasına rağmen Ermeniler azınlık statüsünü istemeyerek diğer Türk vatandaşları ile aynı kanunlara tabi olmayı kabul etmişlerdir. Bu olumlu gelişmelere rağmen Ermeni diasporası ve bazı devletler politik amaçlarla Ermeni meselesini yeniden canlandırmışlardır. Diaspora'nın amacı iddialarını dünyaya tanıtmak ve Türkiye'ye kabul ettirmek, Türkiye'den tazminat ve toprak almak, son aşamada da büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirmekti. Bu amaçla propaganda çalışmalarına başlayan Ermeniler 'Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu' adı verilen ASALA terör örgütünü kurdular.' (12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Sayfa: 159)
   

SBS'DE AYRIMCILIK

Raporda, Bakırköy'de geçen hafta yapılan bir SBS denemesinde sorulan soru da yer aldı. İlginç soru şöyle: 'Mondros Antlaşması sonrası kurulan ve amacı dünya kamuoyunu Ermenilerin yaptığı zulümler hakkında belge ve Fransızca eserler yayınlayarak etkilemek olan aşağıdaki hangi cemiyet daha etkili olsaydı, bugün Ermeni meselesiyle ilgili bu gazete haberi yayımlanmayabilirdi?'

Cevap şıkları şöyle: Klikyalılar Cemiyeti, İzmir Müdafa-i Hukuk, Milli Kongre ve Trakya Paşaeli Cemiyeti. '