Matmazel ayrımcılığı kalkıyor

Fransa'da kadın hakları savunucuları ve feministlerin yoğun çalışmaları sonucunda “Matmazel” sözcüğü resmi yazışmalarda kullanımdan kalkıyor. Kadın-kız ayrımcılığı anlamına geldiği gerekçesiyle resmi formlar ve mektuplarda kullanılmaması için Eylül ayında başlatılan kampanya sonuç verdi.

Fransa’da kadın hakları savunucuları ve feminist derneklerin yoğun baskısı sonucu, resmi yazışma formlarında genç kız ve kadınlar için kullanılan 'matmazel' sıfatı kaldırılıyor.

Başbakanlık tarafından ilgili makamlara gönderilen genelgeye göre, resmi formlarda artık evlenmemiş kadınlar için 'matmazel' sıfatı kullanılmayacak.

İlgili bakanlıklar ve valilere gönderilen genelgede, resmi formlarda ve mektuplarda mümkün olduğu kadar 'matmazel’ sıfatından kaçınılarak, 'madam' sıfatı kullanılması istedi.

Fransa’da feminist dernekler, 'kadınlara yönelik ayırımcı bir politika' olduğu gerekçesiyle 'matmazel'sıfatının resmi formlarda ve mektuplarda kullanılmaması için Eylül ayında kampanya başlatmıştı.

Resmi formlar ve mektuplarda 'matmazel' sıfatının kullanılması, 19. yüzyıl başlarında Fransız yasalarına girmişti.

(A.A)