Getronagan’ın doğuş hikâyesi kitap oldu

3 Mart Cumartesi günü, Getronagan Lisesi’nden Yetişenler Derneği’nde, Kıdemli Papaz Krikor Damadyan’ın, Getronagan Okulu’nun kuruluş sürecini konu alan ‘Kayler Tebi Getronagan Azkayin Varjaran’ (Getronagan’ın Kuruluşuna Giden Adımlar) adlı inceleme kitabı tanıtıldı.

Getronagan Okulu’nun kuruluşunun öncesindeki 20 yılın olayları ve kuruluşa giden süreci fotoğraflar eşliğinde anlatan kitap, Paylun ve Norayr Arzivyan anısına, Galata Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Vakfı’nın eski başkanlarından Mıgırdiç Arzivyan’ın sponsorluğuyla, Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından yayımlandı. Kitabın mizanpajını Vağarşag Seropyan, kapak tasarımını ise Krikor Sahagyan yaptı. Okulun kuruluşunun 125. yılı için oluşturulan kutlama heyetinin başkanı Hayk Aslanyan, kutlamalar çerçevesinde, okulun 125 yıllık tarihinin anlatıldığı bir kitabın da yayımlanacağını duyurdu.

Dernek Başkanı Kevork Büyüksimkeşyan’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğin sunuculuğunu Sarin Akbaş üstlendi. Getronagan Okulu dokuzuncu sınıf öğrencilerinden Talya Kürkçüoğlu ve Aras Özkaya’nın birlikte sundukları, Zahrad’ın henüz yayımlanmamış ‘Getronagan’ adlı şiirinden sonra, Okul Müdiresi Silva Kuyumciyan, kitapların toplum tarihi açısından taşıdığı öneme değinerek, bugüne kadar Getronagan Okulu’nun tarihçesini anlatan bir yayının bulunmamasından yakındı.

Programın ilerleyen bölümlerinde Edvin Galipoğlu, okulun kurucusu kabul edilen Patrik Nerses Varjabedyan’ın ölümü üzerine Dikran Çuhacıyan tarafından bestelenen ‘Ölüm Marşı’nı çaldı. Galipoğlu, piyano dinletisinin ardından, çaldığı esere dair, o dönemde ‘Arevelk’ gazetesinde yayımlanmış bir yazıyı okudu.

Getronagan Okulu mezunlarından Vağarşag Seropyan, toplantıda yaptığı sunumda, Ermenice ilk matbu kitabın 500. yıldönümünü vesilesiyle, Türkiye’de yayımlanan Ermenice kitaplara dair istatistiksel bilgiler verdi. Seropyan, kitabın içeriği ve hazırlanma sürecinden de söz etti.

Ardından, Getronagan’da Ermenice öğretmeni olarak görev yapan Aras Sarıçoban, tanıtımı yapılan kitabın yazarı Kıdemli Papaz Krikor Damadyan’ın yaşam öyküsünü anlattıktan sonra, tarihsel veriler ışığında, Osmanlı Ermenilerinin eğitim kurumlarının gelişiminden bahsetti. Son konuşmacı olan Kıdemli Papaz Damadyan ise, çalışmanın başlangıcında niyetinin bir makale kaleme almak olduğunu, ama ön çalışmalar esnasında karşılaştığı kaynakların zenginliğinin kendisini böyle bir çabaya yönlendirdiğini söyledi.

Kapanış konuşmasını yapan Başepiskopos Aram Ateşyan da, anı kitaplarının eksikliğinin tarihi algılamamızda önemli bir boşluğa yol açtığını belirterek, 1914’te faal olan 2 bin okuldan çok azı hakkında bilgi sahibi olduğumuzu anımsattı. “Buradan vakıf yöneticilerine çağrıda bulunuyorum. Finans kaynakları bulun ve yönettiğiniz kurumun tarihçesini kitaba dönüştürün” diyen Ateşyan, kitabın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.

 

 

Kategoriler

Toplum Okullar Kilise