ԼՈՒՐԵՐ

ԼՈՒՐԵՐ Պարոնեանի յաղթական վերադարձը

Արեւմտահայերէնի մեծ երգիծաբան՝ Յակոբ Պարոնեան, իբր վերագտնուած գանձ, մեծ ժողովրդավարութիւն կը վայելէ իր գործերուն թրքերէն թարգմանութեամբ։
ԼՈՒՐԵՐ Բարեփոխման հեռանկարով

Տնօրէնուհի Լեռնա Գարագիւթիւք եւ վեց ուսուցիչներ պաշտօնազրկուեցան դպրոցի հիմնադիրի փոխանորդ Սարվէն Սէրթշիմշէքի եւ թաղական խորհուրդի կարգ մը անդամներու որոշումով։
ԼՈՒՐԵՐ Հայեացք՝ Ս. Փրկիչէն դէպի ապագայ

Պարոյր Գույումճեան տեսակցեցաւ Սուրբ Փրկիչ Հիւանդանոցի հոգաբարձութեան ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուի եւ վարչութեան անդամ Գրիգոր Տէօշէմէճեանի հետ։
ԼՈՒՐԵՐ Սուրիոյ ողբերգութիւնը, վերջին լուրերը, եւայլն

Ազատական, ընկերվարական, յառաջդիմական, հակակայսերապաշտական… եւ դեռ բազում գաղափարական մտայնութեանց տէր բարի ու ազնիւ անձինք, առանց հարցին խորքը թափանցելու կամ մանրակրկիտ պրպտելու, նեցուկ կը կանգնին ամէն տեսակ ընդդիմադրութեան, որ պայքար կը հռչակէ որեւէ երկրի մը որեւէ իշխանութեան, կարծես թէ ամէն օրինաւոր բանակ յետադիմական է եւ ամէն ընդդիմադիր ուժ ալ յառաջադէմ…