ARAT DİNK

Arat Dink

HEP SONRADAN

Bu iki şehrin adları İncil’de bir ayette geçer: Pari Samaratsi (İyi Samiriyeli). Şu kadim “Komşunu da kendin gibi seveceksin” buyruğundaki ‘komşu’nun kim olduğunu açıklayan bir kıssa.

Devlet bize diyor ki; “Oğlun elleri kelepçeli, gözleri bağlı, anadan üryan elimizden kaçtı. İster inan ister inanma”. Cumartesi İnsanları’na yeterli desteği vermeyerek, biz izleyiciler buna inanmayı seçiyoruz. Onlarla olmadığımız her cumartesi, inandığımızı söylüyoruz. Ama zaman aşıyor… Zamanı aşırıyorlar...

“Üstüme ne vazife” dememiş. “Hoca sonra ne yapar ne düşünür, bu yüz öğrenci bana sonra hangi gözle bakar” gibi şeyleri kenara itelemiş. Tanıklığının sorumluluğuna sahip çıkıyor “içine babam kaçmış” diye düşündüğüm bu arkadaş. Saydam… Babam öldürülmemişti henüz.