MERYEM ANA YORTUSU

TOPLUM Kilikya ruhu Vakıflı Köyü’nde yaşıyor

Gazetemiz yazarı ve Ermenice sayfaları editörü Pakrat Estukyan bu yıl da Vakıflıköy’deki Surp Asdvadsadzin yortusunu kaçırmadı. Değabah Bekçiyan’ın katılımıyla daha da şenlenen yortuya dair masalsı notlarla döndü İstanbul’a Estukyan.
TOPLUM Vakıflı'da üzümler kutsandı

Meryem Ana Yortusu için Vakıflı Köyü Kilisesi’nin taş avlusunda bir araya gelenler önce dua etti, ardından da kutsanan üzümlerden ve yedi kazanda kaynayan harisa’dan yedi.
TOPLUM Meryem Ana: Eski ama eskimemiş bir ikon

Bugün çağdaş ve küresel dünyada Meryem Ana'nın etkisini nereye koyacağız? Eskisi gibi etkili mi, yoksa yeni yükselen seküler kadınlık idealleri karşısında antik dünyanın müzelik değerlerini mi temsil ediyor?
TOPLUM Üzümler kutsandı Hriseler pişti, eller barış için birleşti

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin beş büyük bayramından biri olan ve 3 gün süren, Meryem Ana’nın Göğe Alınışı Yortusu Vakıflıköy’de kutlandı. Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ve Vakıflı Köyü Papazı Avedis Tabaşyan'ın yönettiği Pazar ayininde hasat edilen üzümler kutsandı ve hrise kazanları başında hep beraber edilen dualarda, barış ve huzur dilendi.