Koç Üniversitesi Bileşenleri’nden ‘şirket değil üniversite’ eylemi

Koç Üniversitesi Bileşenleri, üniversite yönetiminin kendilerine yönelik aldığı kararları protesto etmek ve taleplerini yinelemek için 2 Nisan işçi direnişin yıldönümünde iş güvencesizliğine ve öğretim kalitesindeki düşüşe karşı eylemdeydi.

2 Nisan 2013’te gerçekleşen ve taşeron işçilerin işe iadesiyle sonuçlanan direnişin yıldönümünde yapılan eyleme, üniversite içerisinden yüzlerce kişi katıldı, dışarıdan çeşitli gruplar da destek verdi.  

iki yıl önce, 161 taşeron işçinin Koç Üniversitesi’nde işten atılmasıyla başlayan direniş taşeron işçileri, akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmiş, bir hafta süren direnişin ardından işçiler yeni taşeron firmayla işe iade edilmişlerdi. 

17.00’de 500’e yakın kişinin katılımıyla üniversite yerleşkesi içinde “İşten çıkarmalara hayır” pankartı eşliğinde yürüyüşle başlayan eylem boyunca “Müşteri değil, öğrenciyiz”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Taşerona hayır, bu kadro bizim” sloganları atıldı.

Yapılan basın açıklamasında, üniversite yönetiminin birçok öğretim üyesinin sözleşmesini performans kriterlerine dayanarak yenilemeyeceği, okutmanlara statülerini ve maaşlarını değiştiren sözleşmeler dayattığı, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini sigortasız ve güvencesiz çalışmaya mahkum ettiği belirtildi.

Asistanların son birkaç yıldır maaşlarında artış yapılmadığına dikkat çeken Üniversite Bileşenleri, ‘’Yüksek lisans öğrencilerine verilen maaşların ise tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor. Daha önceden verilen yol ödeneği kesilirken, yüksek lisans öğrencileri ise hem yol hem de yemek ödeneğinden mahrum bırakılıyor’’ dedi.  

‘’Taşeron İzleme Kurulu’’ tanınmıyor

Açıklamada, yönetimin iki sene önce Taşeron İzleme Kurulu’nu tanıyacağına söz vermesine rağmen bu sözü yerine getirmediğinin, eğitim, yurt, yemek ve ulaşım ücretlerinin katlanarak arttığının altını çizen Bileşen, bu sorunların en çok da öğrencileri etkilediğini vurguladı.

Öğretim üyelerinin, okutmanların ve asistanların içinde bulunduğu güvencesiz çalışma ortamının üniversitede verilen eğitimin niteliğini etkilediğini ve bu sorunlarla ilgili defalarca sunulan toplu dilekçelerin ise ciddiye alınmadığı belirtildi. Yapılan basın açıklamasında, yönetimin taleplerini yerine getirmeye davet edildi.

Yapılan basın açıklamasında, Toronto, Londra ve Amsterdam’da direnen üniversiteliler selamlanarak sona erdi.

Koç Üniversitesi Bileşenleri’nin talepleri şöyle:

  • Tüm üniversite çalışanlarına iş güvencesi sağlansın.
  • Akademik personelin maaş dahil olmak üzere kazanılmış haklarının gasp edilmesine son verilsin.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sigortalı ve güvenceli çalışma hakkı verilsin.
  • Taşeron işçilerinin işten çıkarılmasına son verilsin. Daha fazla sayıda işçi istihdam edilsin. İşçilerin iş yükü ağırlaştırılmasın.
  • Taşeron İzleme Kurulu üniversite yönetimi tarafından resmen tanınsın.
  • Üniversitemizdeki karar alma süreçleri, tüm bileşenlerin katılımıyla şeffaf ve demokratik bir hale getirilsin.

Kategoriler

Güncel TürkiyeYazar Hakkında