“Valilik görüşmesi çarpıtılıyor”

31 Mart Cuma günü Başepiskopos Aram Ateşyan ve Peder Drtad Uzun eşliğinde Vali Yardımcısı Aziz Mercan ile bir görüşme gerçekleştiren Episkopos Sahak Maşalyan görüşmeye dair yeni bir yazılı açıklama yaptı.

Beşepiskopos Aram Ateşyan,  Episkopos Sahak Maşalyan ve Peder Dırtad Uzunyan 31 Martta Vali Yardımcısı Aziz Mercanla görüşmüştü.  

Maşalyan açıklamasında görüşme sırasında Mercanın Patrik seçilene dek Patrik genel vekili Ateşyan görevinin başındadır gibi bir ifade kullanmadığını söyledi ve bu iddianın Ateşyan ve Bedros Şirinoğlu tarafından dile getirildiğini belirtti. 

Maşalyan absürd olarak nitelediği bu iddiayı devlet yetkililerine mal edenleri de devlete şikayet ettiğini duyurdu.  

Maşalyanın açıklaması şöyle: 

ÇARPITMA DUYURUSU

31 Mart 2017 de Vilayette Vali yardımcısı sayın Aziz Mercan ile dini heyetimizin görüşmelerinde kesinlikle resmi merciler nezdinde şu anda Makamın tek muhatabı, tüm yetkileriyle, YENİ PATRİK SEÇİLENE DEK, Patrik Genel Vekili Sayın Başepiskopos Aram Ateşyandır denilmemiştir. Sayın Mercan tarafından bize tebliğ edilen husus, Devlet için seçim süreci henüz başlamamıştır. Dolayısıyla halen patrik genel vekili olarak Aram Ateşyan srpazan tanınmaktadır şeklinde olmuştur.

Eğer görüşme esnasında bizim dikkatimizden kaçan bir husus olmuş ise ya da devlet mercileri başka görüşmelerde benzer beyanlarda bulunmuşlarsa lütfen yetkililer bunun Anayasal ve hukuksal dayanaklarını bize açıklasınlar. Çünkü:

1. Seçim süreci başladığında bu Patriklik makamının boş olduğu anlamına gelir. Patrikle birlikte tüm vekalet ve vekillikler düşer ve Ruhani Meclis ve Ruhaniler Genel Meclisi devreye girerek Değabah seçilir. Bu dini alana ait bir hak ve uygulamadır.

2. Patrik Genel Vekilini Kilise Genel Meclisi seçmiştir, makam boşaldığında onun yetkilerine son verme yetkisi de yine bu Meclise aittir. Bu da kilise ve din adamlarının hukukundadır. Laik devlet bu dinsel hakkı dini bir meclisin elinden alamaz.

3. Ruhani Meclis ve Ruhaniler Genel Meclisi, Müteşebbis Heyet oluşumunda ve Patrik Seçim Meclisinin din adamı delegelerinin onaylanmasında aktif rol oynarlar. Tüm bu süreçler kesinlikle dinsel alana ait, devletin dışında kalması gereken uygulamalardır.

Bu apaçık gerçekler ışığında, Sayın Aram Ateşyan srpazanın ve Sayın Bedros Şirinoğlunun yeni patrik seçilene dek devletin tek muhatabı Patrik Genel Vekili Aram Ateşyandır iddiası ABSÜRT düşmektedir. Bu devleti olmaması gereken din alanına çekmek, dini meclislerin yetkisini yok saymak, devletin kaba müdahalesini meşrulaştırmak gibi çok tehlikeli imaları çağrıştırmaktadır.

Dini heyetimiz Vilayette devletimizin vakarına ve ciddiyetine tanık olmuştur. Bu absürt iddiaları devletimize mal etmek isteyen cemaatimizdeki gayri ciddi odakları devlet yetkililerine şikâyet ediyorum. Çünkü onlar ülkemizin imajını zedeleyen, dini hak ve özgürlükleri sanki devlet gasp ediyormuş izlenimini yaratan söz ve tavırlarıyla ve çarpıtılmış beyanlarıyla suç işlemektedirler. Bu ülkede Hristiyanlar din ve ibadet özgürlüğüne sahiptirler ve bu Anayasal güvence altındadır. Dileğimiz bunun cemaatimizin bazı sorumsuz bireylerince tehlikeye düşürülmemesidir.

Episkopos Sahak Maşalyan

Ruhani Meclis Başkanı

05.04.2017

Kategoriler

Toplum KiliseYazar Hakkında