"Komşum Eşcinsel, mülteci, Ermeni, Rum olmasın"

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın sonuçlarına göre, Ermenistan’ı düşman ülke olarak görenlerin oranı yükseliyor; Eşcinsel, mülteci, Ermeni ve Rum komşu istemeyenler de önemli bir oran oluşturuyor. Ankete katılanların yaklaşık %20’si Türkiye’de yaşamaktan memnun değil.

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA), 12 Aralık 2018 - 4 Ocak 2019 arasında, 26 kent merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve üzeri bin kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Ankette katılımcılara, siyaset, ekonomik gelişmeler, toplumsal ilişkiler, Türkiye ve uluslararası gündem konularında sorular soruldu.

Ermenistan düşman olarak görülüyor

Ankete katılanların çoğu, Türkiye’nin en önemli dostunun Azerbaycan, ülkeye en çok tehdit oluşturan ülkenin ise Amerika Birleşik Devletleri olduğu görüşünde. Amerika’yı İsrail ve Ermenistan takip ediyor. Ermenistan’ı düşman ülke olarak görenlerin oranı geçtiğimiz yıllara oranla yükseldi.

Ankete katılanlara kimlerle komşu olmak isteyip istemedikleri sorusu da yöneltildi. Katılımcıların %53’ü eşcinsel, %45’i ise mülteci komşu istemiyor. Ermeni komşu istemeyenlerin oranı %33, Rum komşu istemeyenlerin oranı ise %31.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de yaşamaktan mutlu olanların sayısı düşüyor. Katılımcılarının yaklaşık %20’si, imkânı olması durumunda yurtdışında yaşamayı tercih edeceğini söyledi.

AKP seçmenleri Türkiye’de yaşamaktan memnun

Türkiye’de yaşamaktan duydukları memnuniyete dair soruya, katılımcıların %38,8’i ‘mutluyum’, %19,8’i ise ‘mutsuzum’ cevabını verdi. Değerlendirmelere göre, Türkiye’de yaşamaktan memnun olanların çoğu AKP seçmenleri.  HDP, CHP ve MHP seçmenleri ise oransal olarak ‘ne mutlu, ne mutsuz’.

“Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?” sorusuna, anket katılımcılarının %57,1’i “Ekonomik olarak kötüye gidiyoruz” cevabını verirken, %21,9’u, durumdan hiç etkilenmediğini söyledi.