Kitap ԳԻՐՔ EKİM: 1915 sonrası Diaspora ve Ermeni müziği

Merhaba,

Bu sayımıza Doğukan İşler’in üçüncü öykü kitabı ‘Dünya Kiracısı’ ile başlıyoruz. Hem edebiyata kıymet veren bir yetişkinin, hem de hâlâ oyuncaklarıyla oynayan bir çocuğun izlerini bulabileceğiniz bir öykü kitabı bu. Esra Karadoğan yazdı. 

Terry Eagleton, üretken kalemini bu sefer kültür üzerinde oynatıyor. ‘Kültür’de Eagleton, kültür kavramı üzerine yürüttüğü düşünsel pratiğin ötesine geçerek eleştirmen ile birlikte sorular sormaya başlıyor. Eagleton, kültüre ilişkin kapsayıcı ve kuşatıcı bir tanımın imkânsızlığının vurgusuyla çıkıyor yola ve okuyucusuyla kültürün ne ‘olduğu’ değil ne ‘olmadığı’ üzerine sohbet etmeyi tercih ediyor. Betül Bakırcı yazdı. 

‘Tarihçilerden Başka Bir Hikâye’, 21. yüzyılın ilk on yılında doktora tezleri için Osmanlı ve Cumhu-riyet arşivlerinde araştırma yapan genç tarihçilerin yazdığı 14  hikâyeyi bir araya getiriyor. Bu hikâyelerden 12’si 19. yüzyılın ikinci yarısının Osmanlı’sında, ikisi ise erken Cumhuriyet döneminde geçiyor. Murat Cankara yazdı. 

Osmanlı’nı son döneminin önemli aydınlarından Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’nin en önemli eseri ‘A’mâk-ı Hayal’inin (Hayalin Derinlikleri) yeni bir versiyonu yayımlandı. Şimdiye dek elliden fazla yayınevi tarafından kitabın bu versiyonunu diğerlerinden ayıran husus, kitabı yayına hazırlayan Fatih Altuğ’un hem metnin tefrika edilme süreçlerindeki versiyonların, hem bir kitap olarak ilk kez basıldığındaki versiyonların, hem de şimdiye dek metni Latin harflerine aktaran farklı edisyonların tümünü gözetmiş olması. Arif Tapan yazdı. 

Keyifli okumalar.

Ferda Balancar

ferda@agos.com.tr

Kategoriler

Kitap ԳԻՐՔ

Etiketler

Kirk