İstinaf'tan Ankara İdare Mahkemesi'ne: Vakıf seçimleri Danıştay'ın görevi

Azınlık vakıflarının seçim yapmaları için başlatılan hukuki girişim Ankara'da yargı labirentinde geziyor. VGM'nin seçimleri geciktiren işlemlerini iptal eden Ankara 7. İdare Mahkemesi kararı, vakıflara umut olmuştu. Ancak İstinaf Mahkemesi Ankara İdare Mahkemesi'nin bu konuda karar veremeyeceğine hükmetti.

Azınlık Vakıfları'nın yönetim kurullarını seçimle belirlemesine imkan veren yönetmelik, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından daha iyi yapılacağı gerekçesiyle 2013 yılında iptal edilmişti. Yıllar boyunca yeni yönetmelik yayınlamayan VGM,  seçim yerine atama yoluyla seçime imkan veren bir de genelge yayınlanmıştı.

Ermeni toplumundan iki müvekkil adına avukatlar Sebuh Aslangil ve Setrak Davuthan, VGM işlemlerinin Vakıflar Kanunu'na ve seçme ve seçilme hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle, bu işlemlerin iptali için  mahkemeye başvurmuşlardı. 

Ankara 7. İdare Mahkemesi VGM'nin  işlemlerini iptal etmişti

Ancak VGM bu kez kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. 

İstinaf mahkemesi olarak görev yapan Ankara Bölge İdare Mahkemesi ilk aşamada VGM'nin yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Bu karar da vakıf seçimlerinin yolunu açan önemli bir gelişme oldu. 

Ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi talebe ilişkin kararında Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin bu konuda karar vermeye yetkili olmadığına, dosyayı Danıştay'a göndermesi gerektiğine hükmetti. 

Avukatların başvurusunun bu durumda Danıştay'da görüşülmesi bekleniyor. 

Kategoriler

Toplum