Pangaltı Mıhitaryan için iki liste çalışma yürütüyor

Ermeni Katolik toplumunda Pangaltı Mıhitaryan Lisesi yönetimi için yürütülen seçim çalışmalarında ilginç ve tartışmalı bir aşamaya gelindi.

Ermeni Katolik Toplumu, 18 Haziran’da yayınlanan Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nden yola çıkarak, Ermeni Katolik kurumlarında sadece Ermeni Katolik toplumu üyelerinin aday olabileceği ya da oy kullanabileceği çerçevesinde seçim çalışmaları başlatmıştı.

Pangaltı Mıhitaryan Okulu’nun mevcut yönetimi ise, okulun gelenekleri uyarınca sadece Ermeni Katoliklerin değil, Katolik olmayan Ermenilerin de aday olabileceğini ya da oy kullanabileceği görüşünü savunuyor. 

Ermeni Katolik Toplumu bu durumda Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yazıştı ve gelen yanıtın sadece Ermeni Katoliklere seçme ve seçilme hakkı verdiğini belirterek, seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede okul  mezunlarından Arsen Rostomyan’ın da içinde bulunduğu grup çalışma yürütüyor. 

Mevcut yönetim ise yeniden aday olmuyor. Ancak Katolik olan ya da olmayan ayrımına gitmeyen bir grup da çalışma yürütüyor ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile temaslarda bulunuyor.

Grup, Ermeni Katolik Toplumu’nun paylaştığı, konuyla ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü yazısının muğlak olduğu görüşünde.

Grup, mevcut durumda Katolik olmayan Ermenilerin de aday ya da seçmen olabileceğini ifade ederek, bir liste oluşturdu. Edinilen bilgelere göre listede Üç Horan için de adaylığını koyan Aksel Topalyan da bulunuyor. 

Seçim 18 Aralık Pazar günü gerçekleşecek. 

Tartışma nasıl gelişti, VGM ne demişti?

Mevcut yönetimce oluşturulan Seçim Tertip Heyeti seçim kararı alırken gazetelere verdiği ilanda “T.C. Vatandaşı Ermeni cemaati mensubu kişiler oy kullanabilecektir” ifadesinin yanısıra “Seçim çevresi İstanbul ili milletvekilleri için uygulanan 2. Seçim bölgesidir” demişti.

Ermeni Katolik Toplumundan bir grup ise, VGM'ye bir dilekçe vermişti. Dilekçede Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin 8/c maddesine atıfta bulunuldu ve “(İlgili madde) Vakfın bünyesinde bulunduğu cemaate mensup olması, hükmünü öngörmekte olup, Ermeni Katolik cemaati mensubu olmayan kişilerin Ermeni Katolik cemaati bünyesinde bulunan vakıflarda seçmen olması mümkün değildir” dendi.

Başvurucular ayrıca Ermeni Katolik toplumunun 15’ten az vakfı olduğunu, bu yüzden seçimin sadece 2. Bölge’de değil İstanbul genelinde yapılması gerektiğini belirttiler.

VGM’nin başvuruculara cevabi yazısında “Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği hükümleri kapsamında cemaat mensubu seçmenlerin herhangi bir şikayetine meydan vermeyecek şekilde ifa edilerek sonuçlandırılması ve neticenin süresi içinde belgeleri ile birlikte Bölge Müdürlüğü'müze bildirilmesi gerekmektedir” denildi.

VGM’nin başvuruculara gönderdiği cevabi yazıda ayrıca “Aksi takdirde Pangaltı Ermeni Katolik Mıhitaryan Manastırı ve Mektebi Vakfı yönetim kurulu seçimi Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin 10/3 maddesinin amir hükmü kapsamında yönetim kurulunun görev süresinin dolmasından itibaren otuz gün içinde Bölge Müdürlüğümüzce belirlenen seçim tertip heyeti marifetiyle yapılacağı hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim” dendi.

Resmi Gazete'de 18 Haziran'da yayınlanan yönetmeliğin 8. maddesi şöyle:

Seçmenlik şartları

MADDE 8- (1) Seçmenlerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) On sekiz yaşını doldurması,

c) Vakfın bünyesinde bulunduğu cemaate mensup olması,

ç) Seçim tarihi itibarıyla en az altı aydan beri seçim çevresinde ikamet etmesi,

şarttır.

Kategoriler

Toplum