Üç Horan'da seçim tarihi kesinleşti: 12 Mart

Yeni oluşan Beyoğlu Üç Horan Seçim Tertip Heyeti ertelenen Üç Horan Vakfı seçiminin 12 Mart 2023'te yapılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvurdu, VBM’den onay geldi. Seçim blok liste yöntemiyle olacak ve Feriköy ve Samatya'ya da sandık kurulacak. Oy verme aşamasında digital sistem kullanılması için de çalışma yürütülecek.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yazısı ile göreve gelen Beyoğlu Üç Horan Vakfı Seçim Tertip Heyeti, ilk toplantısını 12 Ocak’ta gerçekleştirdi.  12 Mart’ta ve blok liste ile seçim yapmayı öngören heyet 17  Ocak’ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvurdu. VBM’den onay gelmesi üzerine heyet 18 Ocak’ta şu açıklamayı yaptı:

“BEYOĞLU ÜÇ HORON ERMENİ KİLİSESİ VAKFI (“Vakıf”) Yönetim Kurulu seçimi 12 Mart 2023 tarihinde ve 09:00 – 17:00 saatleri arasında Vakfa bağlı Meşelik sok. No:24 Taksim, Beyoğlu adresinde yerleşik ÖZEL ESAYAN ERMENİ OKULU; Marmara Cad. No 47, Kocamustafapaşa, Fatih adresinde yerleşik SAMATYA SULU MANASATIR SURP KEVORK ERMENİ KİLİSESİ VAKFI, Şahadet Sokak No 13 Feriköy Şişli adresinde yerleşik FERİKÖY SURP VARTANATS ERMENİ KİLİSESİ VAKFI, Abide-i Hürriyet Cad. No 140 Şişli adresinde yerleşik KARAGÖZYAN ERMENİ YETİMHANESİ VAKFI, Büyükdere, Çayırbaşı Cad. No 52 Sarıyer, İstanbul adresinde yerleşik BÜYÜKDERE SURP HRİPSİMYANTS ERMENİ KİLİSESİ VAKFI, Ortaköy Mecidiye mahallesi Cibinlik Sok No: 5 Beşiktaş adresinde yerleşik ORTAKÖY ERMENİ MERYEMANA SURP ASTVAZAZİN KİLİSESİ VE TARKMANÇAS İLE HRİPSİMYANS MEKTEPLERİ VE ERMENİ MEZARLIĞI VAKFI’nda gerçekleştirilecek olup, oy sandıkları okul ve/veya kilise salonlarına yerleştirilecektir.

Vakfın bulunduğu ve seçimde esas alınacak seçim çevresi, İstanbul İli Milletvekili seçimlerinde uygulanan; Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu ilçelerinden müteşekkil 2. seçim bölgesidir.

İşbu duyuru metni ve Vakfa kayıtlı seçmen listesi, 25.01.2023 tarihi Beyoğlu Üç Horon Ermeni Kilisesi Vakfı, Feriköy Surp Vartanats Ermeni kilisesi  Vakfı ve Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi Vakfı’nda askıya çıkarılarak, 08.02.2023 işgünü sonu itibarıyla kesinleşecektir. Bu 15 günlük süre zarfında seçmen listelerine itiraz mümkün olup, isminin seçmen listesine eklenmesini (kaydedilmesini) talep eden şahısların, 18 yaşını ikmal etmiş ve T.C. vatandaşı olduklarını ispata yarar nüfus cüzdanları ile başvuru tarihinden geriye dönük, kesintisiz 6 ay süreyle ilgili seçim çevresinde ikamet ettiklerini tevsik eden, E-devlet üzerinden temin edilmiş tarihçeli yerleşim yeri belgesi ile birlikte mesai saatleri dahilinde FERİKÖY SURP VARTANATS ERMENİ KİLİSESİ VAKFI, BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ “KİLİSESİ VAKFI veya SAMATYA SULU MANASATIR SURP KEVORK ERMENİ KİLİSESİ VAKFI bünyelerinde bulunan Seçim Tertip Heyetimizin Yazı İşleri ve İletişim Ofislerinden herhangi birine başvurmaları gerekmektedir. Tüm talep ve itirazların, dayanak belgeleriyle birlikte yazılı şekilde ve ilgilileri tarafından bizzat yapılması geçerlilik şartıdır.

Seçim, blok liste usulüyle yapılacak olup, Yönetim Kurulu adaylık başvurularının 11 asil + 6 yedek üyeden oluşan blok listeler halinde ve yazılı şekilde olmak üzere en geç 08.02.2023 işgünü sonuna kadar FERİKÖY SURP VARTANATS ERMENİ KİLİSESİ VAKFI bünyesinde bulunan Seçim Tertip Heyetimizin Yazı İşleri ve İletişim Ofisine yapılması icap etmektedir. Genel anlamıyla Vakfın okulu ve kilisesi bulunması ve faaliyet hacminin de yüksek olması hasebiyle vakfın işleyişi ve gereksinimleri nazara alınarak 11 asil + 6 yedek üye sayısında karar kılınmıştır.

Yönetim Kurulu adayları, 18 yaşını ikmal etmiş ve T.C. vatandaşı olduklarını ispata yarar T.C. Kimlik numarası içeren (yeni) nüfus cüzdanları (asıl + 1 adet fotokopi) ve başvuru tarihinden geriye dönük, kesintisiz 6 ay süreyle ilgili seçim çevresinde ikamet ettiklerini tevsik eden, e-devlet üzerinden temin edilmiş tarihçeli yerleşim yeri belgesinin yanı sıra e-devlet üzerinden temin edilmiş güncel (yeni tarihli) adli sicil kaydı ile yine e-devlet üzerinden temin edilmiş veya noter tasdikli öğrenim belgelerini veya mezuniyet belgelerini (Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı okur yazarlık belgesi ya da öğrenim belgesi) de başvuru esnasında ibraz etmelidirler.

Hemen belirtelim ki Seçim tarihi itibariyle en az 6 aydan beri İstanbul 2. Bölge seçim çevresinde ikamet eden; 18 yaşını doldurmuş, seçmen listesine kayıtlı, T.C. Vatandaşı ve Ermeni Cemaati mensubu olan kişiler oy kullanabilecektir. Bu şartlardan herhangi birini haiz olmayan bir kimsenin oy kullanması kanunen caiz değildir.

Seçim Tertip Heyetimize yapılacak tüm başvuru, talep ve itirazların, ilgililerince T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı veya şahsın kimliğini tereddütsüz şekilde ortaya koyan kanunen geçerli sair belge ibraz edilerek yapılması esastır. Keza seçim tarihinde de oy kullanacak seçmenlerin aynı minvalde resmî belge ibraz etmeleri gerekmektedir

Son olarak Heyetimizin yürütmekte olduğu çalışmalar babında, seçim güvenliğinin dijital anlamda sağlanabilmesi için online altyapıya yönelik çalışma ve fikir teatilerimiz de aynı hızla devam etmektedir. 2022 yılı dahilinde gerçekleştirilen vakıf yönetim kurulu seçimlerinde görev alan seçim tertip heyetlerinde de yer almış ve değerli katkılar sunmuş, Sevan Haddeler ile Serdar Kasapçılar da Heyetimizin yapmış olduğu son toplantıya iştirak etmiş, teknik bilgi ve tecrübelerini aktarmışlardır. Sevan Haddeler, keza Heyetimizin yararlanacağı “dijital mükerrer oy engelleyici” ve “istatistiksel bilgi paylaşımı” isimli yazılımların tasarlayıcısı olan şirketin de yetkilisi olup, işbirliği ve fikir teatisinin seçim tarihine kadar devam etmesi gerektiği tüm hazirun tarafından karşılıklı vurgulanarak, toplantıya son verildi."

Ne olmuştu?

Hatırlanacağı üzere Üç Horan için 25  Aralık’ta seçim yapılması gerekiyordu. Ancak Üç Horan Vakfı yönetimi tarafından atanan Seçim Tertip Heyeti'nin uygulamaları Ermeni toplumunda tepkilere neden olmuştu.

Heyet önce çarşaf liste kararı aldı, sonra da Feriköy ve Samatya'da sandık kurulmayacağını açıkladı. Seçim günü için de elektronik sistem uygulaması gerekli görülmedi.

Ermeni toplumundan ve aday gruplarından tepkiler yükselirken ve İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne peşpeşe şikayet dilekçeleri verilirken, Üç Horan Seçim Tertip Heyeti görevinden istifa ettiğini 22 Aralık'ta İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne iletti. VBM bunun üzerine 25 Aralık'taki seçimin ertelendiğini ve yeni bir Seçim Tertip Heyeti oluşturulacağını taraflara bildirdi.

Kategoriler

Toplum