Patrikhane'deki toplantıda okulların durumu ve din dersleri masaya yatırıldı

Türkiye Ermeni Patrikliği’nde geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda okulların durumu ve din dersleri konusunda önemli kararlar alındı. Okullar Birliği'nin yeniden kurulmasına karar verildi. Her okuldan bir öğretmen her hafta din dersi eğitimi alacak. LGS'deki din dersi sorularının ise artık MEB tarafından hazırlanacağı bilgisi paylaşıldı.

22 Haziran Cuma günü Patrikhane’de Patrik Sahak Maşalyan başkanlığında yapılan toplantıya vakıf başkanları, okul kurucu temsilcileri ve müdürler katıldı.

Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Kıdemli Peder Drtad Uzunyan ve Peder Şirvan Mürzyan’ın da hazır bulunduğu toplantıya AKP İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Katolik Ermenileri Patrikhanesi adına Başrahip Vartan Kazanciyan katıldı. 

Toplantının gündem maddeleri Ermenice ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin kalitesinin artırılması, Okullar Birliği’nin oluşturulması ve 6 Şubat depremlerinin ardından okulların depreme dayanıklılık çalışmalarında izlenecek yoldu.

Patrik Maşalyan okullar arası koordinasyon eksikliği olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda Ermenice derslerinin kalitesinin artırılması ele alındı. Ermeni kimliğinin çocuklara aktarılması gerektiğini söyleyen Patrik Maşalyan, Ermenice öğretmenleriyle ilgili şüpheleri olmadığını ancak kalitenin giderek düştüğünü kaydetti.

Kıdemli Peder Dırtad Uzunyan, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi hakkında sunum yaptı. 

Bir yıldır çalışma yaptıklarını belirten Uzunyan, Eylül-Haziran dönemi boyunca bir ders programı hazırladıklarını ve Cuma günleri her okuldan bir öğretmenin derse katılacağını açıkladı.

Uzunyan şu bilgileri paylaştı:

“Öğretmenler beş saatlik bir eğitim görecek. Derslerin ardından sohbet ve fikir alışverişi de olacak. Dersler, Dirasular Vakfı’nın yerinde yapılacak. Onlarla konuştuk ve kabul ettiler."

"Sınıf 16 kişilik olacak. Patrik başkanlığında yedi uzman kişi ders verecek. Din adamları ve siviller olacak."

"Derslerin konuları ders metodu, Hıristiyan temel ilahiyatı, Hıristiyan Ruhaniyatı, Kutsal Kitap, kilise ve tören ile Ermeni kilise tarihi olacak. Din kitapları eski düzende kaldı. Yeni kitaplar modern bir tarzda olacak."

"Ciddiye alıyoruz. İmtihan da olacak. Derslerden başarılı olanlara belge verilecek. Sadece Türkiye Ermeni Patrikliği değil, Türkiye Ermeni Azınlık Okulları Yardımlaşma Vakfı’yla da işbirliği olacak. Sorulara yanıt verecek uzmanlar olacak. Çalışmalarda Ermeni Katolik okulları da olacak. Başrahip Vartan da ders verecek.”

Eğitimi Patrikhane ve öğretmenler vakfının finanse edeceğini söyleyen Patrik Maşalyan, okul yöneticilerine ‘Cuma günü bir öğretmeninizi serbest bırakın. Buraya gelecek ve ders alacaklar’ dedi.

Hayırseverlerden de maddi destek alındığını söyleyen Patrik Maşalyan, eğitimlere katılacak öğretmenlerin 60 yaş altında olmasını istediğini belirtti.

Kıdemli Peder Uzunyan, yeni müfredatın 4-8’inci sınıfı kapsadığını, liseler için durumun farklı olduğunu ifade etti. Uzunyan, LGS’ye hazırlanan sekizinci sınıf öğrencilerine  yönelik ders anlatımının hatırlatıcı düzeyde olacağını ve öğrencilerin sınava daha rahat çalışabileceğini  ifade etti. 

FOTO: Türkiye Ermenileri Patrikliği

“Kilise ve okul arasına duvar örmek isteyenler var”

Patrik Maşalyan, toplantıda, kilise ile okul arasına duvar örmek isteyenlerin olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu:

“Bizim aynı zamanda yapmamız gereken şey, bu laiklik safsatasıyla, okullarla kiliseler arasındaki kopmuş olan bağın yeniden onarılması. Hepiniz hatırlıyorsunuz, 30-40 sene öncesine kadar okullardan kiliselere sürekli öğrenci gelirdi. Okul teşvik ederdi. Ondan sonra duvar örüldü. Her şey değişti."

"AK Parti iktidarında şimdi okullarda mescit açıyorlar. Neredeyse imam atayacaklar. Bir okulumuzun mezuniyet töreni oldu, din adamı çağırmadılar. Din adamlarını sevmediklerinden değil, halen eski kafayla okul ile kilise arasında bir duvar olması gerektiğine inanıyorlar. O zaman ne oluyor, biz öğrencilerimizi kaybediyoruz. Onun için bu vakıf seçimlerinde 18 ve 30 yaş arasındaki gençlerin oy kullanma oranı yüzde üç. Niye? Çünkü adı üstünde kilise var. Şimdi bütün bunlar değişirse, din dersini veren öğretmen, kendisi dindarlaşırsa, kendisi ne öğrettiğini bilir. Eğitilen din öğretmenlerini materyaller ile güçlendireceğiz. O ders saati kaliteli olacak. Din öğretmeni başını masaya koyup uyumayacak ve aylığını almayacak o dersten. Bu ihanet bize. Atalarımıza ve okullarımızı kurana ihanet. Çünkü bizim varlığımızın temellerinden birisidir din.”

Kıdemli Peder Uzunyan, LGS’ye giren Ermeni çocuklar için hazırlanan sınav sorularının artık MEB tarafından hazırlandığını da dikkat çekti. Uzunyan şunları söyledi:

“Sorular, hiç taviz verilmeden, artık bizim tarafımızdan değil kendileri tarafından hazırlanacak bir yapıyla olacak. Bütün düşüncemiz sekizinci sınıfta verilecek eğitimin çok kolay özümsenebilir olması, daha önceki dört senede daha bilinir olması ve tekrarlanabilir olması. Bunu öyle bir kapsamda tutalım ki çocuklar bunu çok kolay algılasınlar ve zorlanmasınlar.”

AKP’li Sıvacıoğlu: “Vaktimiz yok”

Söz alan AKP Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, toplantıyı çok önemsediğini belirterek katılımcılara teşekkür etti. 

Okulların eğitim ve mali düzeyde birleştirilmesi gerektiğini  savunan Sıvacıoğlu, somut adımların hızlı bir şekilde atılması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi:

“Bunun için de vaktimiz yok. Bizler çok profesyonel insanlarız. Bu konuda herkesin el birliğiyle gayret etmesini istiyoruz. Buna bir kişinin önderlik etmesi gerekiyor. Okullarımızın da alınacak kararlara istisnasız bir şekilde uymasını rica ediyorum. Konumuz çocuklarımız, eğitim ve gençlerimiz. Çok büyük bir sorumluluk altındasınız. Bir vebaldir bu. Çekişmeleri ve kırılganlıkları bir kenara bırakmak gerekiyor.”

Sıvacıoğlu, Okullar Birliği’nin standarda bağlanması gerektiğinin altını çizdi, Patrik Maşalyan’ın girişimde bulunmasını çok önemsediğini söyledi. 

“VADİP ve ERVAB işe yaramadı”

Tekrar söz alan Patrik Maşalyan, okullarla ilgili koordinasyon  konusunda eski yönetim kurullarına ilişkin başarısızlık algısı bulunduğunu belirtti,  VADİP ve ERVAB’ın faydalı olamadığını söyledi. Patrik Maşalyan şöyle konuştu:

“VADİP kuruldu bir işe yaramadı. Sonra ERVAB geldi, bir işe yaramadı. Okullar Birliği ile teşebbüsler yapıldı, hiçbir işe yaramadı. Dolayısıyla bir şekilde eski yönetimlerde belki ‘Yine mi Okullar Birliği. Fiyaskoyla sonuçlanacak’ anlayışı olabilir.  Eski bizim modelimiz olmak zorunda değil. Okullarla ilgili bizim koordinasyon eksikliği var. Bizim bütün cemaatle ilgili koordinasyon eksikliğimiz var.”

Karagözyan Vakfı yönetim kurulu üyesi Arek Ferahyan ve bir grup gönüllünün 2018 yılında kurduğu, ancak daha sonra dağıtılan  ‘Ermeni Okullar Birliği’nin tekrar oluşturulması kararı alındı.

Tekrar çalışmanın içinde yer almanın kendisi için sürpriz olduğunu belirten Ferahyan, vakıflardan oluşuma destek verilmesini istedi.

Okullar Birliği’nin geçmişte çalışmalar yaptığını ancak birtakım sıkıntılar nedeniyle ilerleyemediğini belirten Patrik Maşalyan, “Okulları birlikte yönetebilir, iş birliği içinde olabiliriz” dedi ve şöyle devam etti:

“Okullar birliğinin tesis edilmesi gerektiğine inanıyorum. Bir yönetim ekibi kurabiliriz. Arek Ferahyan bir altyapı oluşturmuştu."

"Akademisyenlerimiz var, önerebilirsiniz. Altyapıyı oluşturmak önemli. Başkan da seçilir yönetim kurulu da seçilir.”

AKP Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu da Karagözyan’ı örnek vererek okulun başarılı olduğunu kaydetti ve Ankara’nın bu konuya tam destek verdiğini söyledi. 

Toplantıda katılımcılar, Okullar Birliği’nin oluşturulmasına olumlu yaklaştı.

Birlik için yaz boyunca altyapı çalışmaları yapılacak, akademisyenlerin görüşleri alınacak.

Okulların depreme dayanıklılık konusu da toplantının gündem maddesiydi. Yeşilköy Surp Istepannos Kilisesi Vakfı yönetim kurulu üyesi Y. Mimar Kevork Özkaragöz, birçok okulun deprem analiz raporlarının tamamlandığını söyledi. 

Yeşilköy, Dadyan, Topkapı Levon Vartuhyan, Kadro Lisesi binalarında sıkıntı olmadığı ifade edilirken; Getronagan, Kalfayan ve Feriköy binalarında güçlendirmenin şart olduğu ve riskli bölümlerin tahliye edildiği bilgisi verildi.

Aramyan Okulu yönetim kurulundan Arsen Tokatlıoğlu, yeni okul binasına Eylül ayında taşınacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde riskli olduğu tespit edilen ve yaz boyunca kapalı olacağı açıklanan Kınalıada Gazturman Gayan Dinlenme Evi’nin yeniden inşa edileceği belirtildi. Gülmezgil, yeniden yapılacak kamp binasının dört mevsim kullanılabilir fonksiyonda olabileceğini dile getirdi.

Toplantıda, deprem performans analizlerinin Temmuz ayı sonuna kadar HAYCAR Deprem Komisyonu’na iletilmesine karar verildi. Ortaköy Tarkmanças ve Bomonti Mıhitaryan dışında tüm vakıf ve okullardan toplantıya katılım oldu. 

Kategoriler

Toplum


Yazar Hakkında