Patrikhane’den Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama

Türkiye Ermenileri Patrikliği Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Ortadoğu ülkeleri insanını acı ve kedere boğan elim olayların yaşandığı günlere tanık oluyoruz.

Kitle iletişim kaynaklarından edinilen haberler karşısında kayıtsız kalmanın insan vicdanını yaralayacağı bir gerçektir. Savaş ortamında sivil yerleşim merkezlerinin dokunulmazlıkları bulunduğu, bu merkezlerin dokunulmazlıklarının uluslararası antlaşmalar ve hukuk prensipleriyle güvence altına alınmış oldukları dünya kamuoyunca bilinen ve yadsınamaz bir gerçektir.

Bu bağlamda, nedeni ne olursa olsun masum sivillerin bulundukları meskenlerin, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin, huzur evlerinin savaş ve çatışma ortamında hedef alınarak, her yaşta insanların yaşam haklarına yapılan tecavüzlerin kabulü imkansızdır. İnsanı acı ve göz yaşına boğan ve mazur gösterilemeyecek ve savunulamayacak bu tarz uygulamaları reddediyor ve kınıyoruz.

Ortadoğu’daki savaş ve çatışma ortamında huzuru ve barışı sağlama çabaları için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne teşekkür ediyor, insanların barış içinde bir arada yaşamalarına matuf gayretleri destekliyor, bu gayretlerin başarıyla sonuçlanması ve bereketlenmesi için dua ediyoruz.”

Kategoriler

Güncel