Beyoğlu Üç Horan'da yargı sürecinin ayrıntıları ve kararın arka planı

Beyoğlu Üç Horan Vakfı yönetimi için 12 Mart’ta yapılan seçim, Simon Çekem başkanlığındaki eski yönetimin yaptığı başvuru üzerine iptal edildi. Kararda İstinaf yolu açık. Dolayısıyla uzun bir yargı süreci olabilir. Taraflar gerekçeli karar açıklanmadan kapsamlı bir değerlendirme yapmama eğiliminde. Ancak neden böyle bir karar alındığı da kamuoyunun merak ettiği ve tartıştığı bir husus. Sürecin arka planına dair edindiğimiz resmî olmayan bilgileri paylaşmak istiyoruz.

HABER MERKEZİ

Hatırlanacağı üzere seçim öncesinde seçmen sandıklarının kısıtlı bölgelere konulmasına ilişkin toplumdan gelen yoğun şikâyetler üzerine, eski yönetim tarafından oluşturulan Seçim Tertip Heyeti çekilmiş, seçim böylece zamanında yapılamamış, bu durumda yönetmelik gereği VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) tarafından yeni bir Seçim Tertip Heyeti oluşturulmuştu. Seçime bu heyet ile birlikte gidilmiş, seçimi Aksel Topalyan başkanlığındaki yeni liste kazanmış, eski yönetimin listesi seçimi kaybetmişti.

Önce mahkemenin kısa kararını hatırlayalım. 12. Asliye Hukuk Mahkemesi 29 Kasım’da davayla ilgili kısa kararını şu ifadelerle açıkladı. 

“1-Davanın KISMEN KABULU ile davalı idarenin, davalı idare tarafından oluşturulan Seçim Tertip Heyetine davacı vakıf yönetim kurulunun 11 asil ve 6 yedek üye seçiminin yapılması yönünde verdiği yetki ile bu yetkiye binaen 12/03/2023 tarihinde yapılan Vakıf Yönetim Kurulu Seçiminin IPTALINE, fazlaya ilişkin talebin REDDİNE"

Gerekçeli karar henüz açıklanmadığı için kararın hangi dayanakla verildiği resmi olarak netleşmedi. Ancak edindiğimiz bilgilere göre Mahkeme, 12 Mart'taki  seçimi gerçekleştiren  Seçim Tertip Heyeti'nin yeni gelecek yönetim kurulunu ‘11 asil 6 yedek’ olarak tarif etmesiyle ilgili bir tasarrufta bulunmuş. Mahkemeye göre bu sayıyı Seçim Tertip Heyeti'nin değil, seçimi hazırlayan yönetim kurulunun belirlemesi gerekiyor. Ancak geçen yıl yayımlanan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği'nde bu sayıya kimin karar vereceği konusunda açık bir düzenleme yer almıyor.

Kararda İstinaf yolu açık. Mevcut yönetime yakın kaynaklar, davalı konumundaki Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstinaf Mahkemesi'nde karara itiraz etme ihtimalinin güçlü olduğu belirttiler. Eğer İstinaf da Mahkemeyi haklı bulursa bu kez Yargıtay aşaması devreye girebilir. Bu durumda aylar belki yıllar sürecek bir yargı sürecinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. Bu durumda yakın zamanda bir seçim beklenmemesi gerektiği, mevcut yönetimin görevinin başında ve faaaliyetlerinin de geçerli olacağı yorumu yapılıyor.

Davaya açan Simon Çekem ise Agos’a yaptığı açıklamada yaptığı başvuruyu savunurken, yeniden seçim olsa bile aday olmayacağını söylemişti.

Kategoriler

Toplum