Ayrımcı soru Ermeni okullarının tepkisiyle iptal edildi

Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilçedeki ilköğretim okullarının tümünde yaptığı Seviye Belirleme Sınavı’nda yer alan Ermenilere yönelik ayrımcı ve dışlayıcı soru, Bakırköy’deki iki Ermeni okulunun gösterdiği tepki sonucunda iptal edildi.


Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede binlerce öğrencinin girmek zorunda olduğu Seviye Belirleme Sınavı kitapçığında yer alan bir soruda, Ermenileri hedef alan ayrımcı ve dışlayıcı bir dil kullandı. Fransa Senatosu’nda, Fransa’nın tanıdığı soykırımların inkârını cezalandırmayı öngören yasa teklifinin meclisten geçmesi üzerine Türkiye medyasında yapılan haberlerde Ermenileri hedef alan ayrımcı ve dışlayıcı dil kullanılmış, bu üslup medya etik platformlarında da tartışma konusu olmuştu.

Bakırköy’deki tüm okullarda bugün (13 Ocak 2012) uygulanan Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) Sosyal Bilgiler bölümünün ilk sorusu, Radikal gazetesinin 23 Aralık tarihli manşeti göndermede bulunuyordu. Gazetenin, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yasa teklifini hazırlayan milletvekili Valerie Boyer ve Ermeni siyasetçi Patrick Devedjian’ı hedef alan “Les Miserables” (Sefiller) manşeti, soru metninin üst kısmına yerleştirilmişti. Bu manşet altındaki soru ise şöyleydi:

“Mondros sonrasında kurulan ve amacı dünya kamuoyuna Ermenilerin yaptığı zulümler hakkında belge ve Fransızca eserler yayınlayarak etkilemek olan aşağıdaki hangi Cemiyet daha etkili olsaydı bugün Ermeni meselesi ile ilgili bu gazete haberi yayımlanmayabilirdi?”

Cevap şıkları ise şu şekilde sıralanıyordu:

a.       Kilikyalılar Cemiyeti

b.      İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

c.       Milli Kongre Cemiyeti

d.      Trakya Paşaeli Cemiyeti

Tüm ilçede eşzamanlı olarak yapılan SBS sınavlarında öğretmenler, kendi okullarından başka okullarda gözetmenlik yapıyor. Ayrımcı soruyu fark ederek ilk tepki gösteren ise, Bakırköy ilçesinde eğitim veren 150 yıllık tarihi olan Dadyan Okulu’nda sınav gözetmenliği yapan ve Ermeni olmayan bir eğitimci oldu. Öğretmen, bu sorunun sorulduğu bir sınavda gözetmenlik yapmayacağını bildirdi ve sınav salonundan ayrıldı. Durumdan bunun üzerine haberdar olan Dadyan Okulu ve Yeşilköy Ermeni İlköğretim Okulu yöneticileri, okullarındaki çocukların zarar görmemesi için sınavı durdurdu.

Bunun ardından Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler başladı. Sınavın durdurulması nedeniyle okul yöneticilerine tepki gösteren Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yöneticilerine hakkında soruşturma açılabileceğini söyleyerek baskıda bulundu. Ancak iki okulun yöneticileri, bu tip sorular nedeniyle çocukların pedagojik gelişiminin büyük zarar gördüğünü belirterek, sorunun iptal edilmesini talep etti. Yapılan uzun görüşmelerin ardından, Milli Eğitim Müdürlüğü, sınavın, söz konusu soru iptal edilerek yapılması kararını aldı.

Sorunun iptal edilmesinin ardından, iki okulda da sınav yapıldı.