Din adamlarının görev yerleri değişti

Türkiye Ermenileri Patrikliği bazı din adamlarının görev yerlerini değiştirdi.

Yeni görevlendirmeler şu şekilde:

-Kd. Peder Goryun Fenerciyan, Feriköy, S. Vartanants Kilisesi din görevlisi,

-Peder Zakar Koparyan, Yenikapı S. Tateos - S. Partoğomeos Kilisesi yanısıra, S. Pırgiç Hastanesi Şapeli din görevlisi,

-Peder Şirvan Mürzyan Galata S. Krikor Lusavoriç Kilisesi yanısıra, Topkapı, S. Nigoğayos Kilisesi din görevlisi,

-Peder Melkon Pınarcıyan, Üsküdar S. Haç ve Beykoz S. Nigoğayos Kiliseleri din görevlisi olarak atandı.