Rum toplumundan hastane seçimi için VGM’ye dilekçe

Anayasa Mahkemesi, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nda uzun süredir seçim yapılmamasına ilişkin Rum toplumundan bazı isimlerin başvurusu üzerine ‘örgütlenme özgürlüğü ihlal edilmiştir’ kararını vermişti. Avukat Cem Sofuoğlu, AYM kararının uygulanmasına ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yazılı dilekçe verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yaklaşık 10 yıl önce azınlık vakıflarının seçim yapmasına olanak veren yönetmeliği iptal etmiş, yeni yönetmelik uzun süre yayınlanmadığı için vakıflar seçim yapamamıştı. Hastane vakıfları dışındaki vakıflar ancak 2022 yılındaki yönetmelikle seçim yapabilmişlerdi. 

Rum toplumundan 5 kişi, 2014 yılında AYM’ye başvurmuş, mahkeme 19 Aralık 2023’te kararını vermişti. 

Cem Sofuoğlu Rum toplumundan Efthymia Meentzlou, Evdoksia Galanopulo, Katina Evdokiya Veriopolos, Keti Vuças ve Maria Filimon’nun avukatlığını üstlenmişti. 

AYM kararının sonuç bölümünde şu ifadeler yer almıştı:

“Yapılan incelemede 18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği'nin yayımlandığı görülmüştür. O hâlde somut başvuruda ihlale neden olan yönetmelik boşluğunun 2022 tarihli Yönetmelik hükümleri çerçevesinde giderilebileceği anlaşılmıştır. Bu bakımdan başvurucuların mensubu oldukları cemaat vakfının seçimlerinin yapılması ve başvuruda tespit edilen ihlallerin giderilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulması gerekir.”

Avukat Cem Sofuoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Balıklı Rum Hastanesi Vakfı seçiminin yapılması için 1 Temmuz Pazartesi günü Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yazılı dilekçe verdi. 

Sofuoğlu’nun dilekçesinde yer alan ifadeler şöyle:

“Avukat olarak temsil ettiğim başvurucular Efthymia Meentzlou, Evdoksia Galanopulo, Katina Evdokiya Veriopolos, Keti Vuças, Maria Filimon’un Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu seçiminin 25 yıldır gerçekleşmemesi dolayısıyla yaptıkları başvuru, Anayasa’nın 33. maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu kararın VII. No’lu Hüküm bölümünün C. maddesinde “İdareden kaynaklı sorunun çözümü için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulmasına” karar verilmiştir. Buna göre, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca, yargılama süreci de eklendiğinde 33 yıldır gerçekleşmeyen Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu seçiminin bir an evvel yapılması için gerekli işlemlerin teminini talep ederim.“

Azınlık toplumunda okul ve kilise vakıfları 9 yıl aradan sonra 2022 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle seçim yapabilmişlerdi. Söz konusu yönetmelikte hastane vakıfları için ayrı bir yönetmelik yayınlanacağı ve bu seçimlerin de 2023 yılının sonuna kadar gerçekleşeceği belirtilmişti. Ancak 2023 sonuna kadar yeni yönetmelik yayınlanmadığı gibi 2024'ün ilk altı ayı itibarıyla da yönetmelik yayınlanmış değil.

Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yönetimine Dikran Gülmezgil ve Prof. Dr. Toros Alcan adaylıklarını ilan etmişti. Mevcut başkan Bedros Şirinoğlu ise aday olmayacağını açıklamıştı. 24 Haziran’da Türkiye Rum toplumundan tanınmış kalp damar cerrahı Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı yönetimine aday olduğunu açıklamıştı. 

Yönetmelik yayınlandığında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Elmadağ Surp Agop Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi ve Balat Or Ahayim Musevi Hastanesi için ilgili toplumlar sandık başına giderek yeni yönetim kurullarını seçecekler. 

Kategoriler

Toplum


Yazar Hakkında