Açık Radyo'ya verilen ceza: Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Açık Gazete programında geçen 'Ermeni soykırımı' ifadesi nedeniyle daha önce idari para cezası ve 5 kez yayın durdurma cezası verdiği Açık Radyo’nun son olarak lisansını iptal etmişti. Gelişmeyi RTÜK üyesi İlhan Taşçı duyurmuştu. Açık Radyo itiraz ettiği yayın durdurma ve para cezası ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada “Dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır” dendi.

Radyo’dan yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği gibi Radyomuzla ilgili olarak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 22.05.2024 tarihli toplantıda alınan, yayın durdurma ve para cezası kararı akabindeki süreç her aşamasında kamuoyu ile de paylaşılmaktadır. 


Konuya ilişkin tarafımızca yapılan 28 Haziran 2024 tarihli ilk açıklamada da belirtildiği üzere, anılan kararla ilgili olarak yargısal yollara müracaat edilmiştir. 

Belirtilen süreçte, yayın durdurma ve para cezası kararına ilişkin davanın görüldüğü İdare Mahkemesi tarafından, davaya konu işlem, program yayınının durdurulmasına yönelik olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunduğundan, davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş bulunmaktadır. 

Elbette, anılan hukuki süreç devam etmekte olup, yargısal süreçteki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Ayrıca, anılan yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda, Radyomuzun devam eden yayın sürecine ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na da müracaat edilmiş olup, konunun en kısa zamanda netleşeceği düşüncesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde yaşanacak gelişmeleri de kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğimizi belirtiriz.

Son olarak, diğer açıklamalarımızda da tekrar tekrar belirtmeye çalıştığımız üzere; bugüne kadar her zaman yanımızda olan siz sevgili dinleyicilerimizin, dostlarımızın, programcılarımızın, bu süreçte katlanarak artan desteği bizler için ölçülemez değerdedir. Bu vesileyle, çeşitli mecralardaki yazılarıyla, görüşleriyle konuyu kamuoyu gündemine taşıyan, sosyal medya paylaşımlarıyla konunun daha çok kişiye ulaşmasına vesile olan, Açık Radyo’yu ziyaret eden, çeşitli yollarla tarafımıza ulaşarak duygularını ve desteklerini paylaşan herkese tek tek teşekkür etmekteyiz. 

“Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo”

Kategoriler

Güncel