Ayp - Pen - Kim (sayılar) 8 Aralık

Şuşan Özoğlu ile Radyo Agos’ta Ermenice dersleri Her Cumartesi saat 10’da, Açık Radyo 94.9’da. Bu haftanın konusu ise sayılar.

 

 

1-Tiver ( Sayılar)

 2-Erort  veya rort  ( Sıra sayıları )

 3-Kani had e ? ( Kaç tanedir? )

************

Tıvanışanner ( Rakamlar )

Tiv –Sayı

Nışan- İşaret

************

Meg – 1 …….araçin………….birinci

Yergu-2……..yergrort……….ikinci

Yerek 3………yerrort…………üçüncü

Çors-4………..çorrort…………4.

Hink-5……….hinkerort………5.

Vets-6……….vetserort……….6.

Yotı-7………..yoterort………..7.

Utı-8………….uterort………….8.

İnı-9………….innerort…………9.

Dası-10……..dasnerort……..10.

***********

Kani had e ? 

Kani- kaç

Had- tane

e- dir

ALIŞTIRMALAR

Yergu had e , çors had çe ( iki tanedir ,dört tane değildir )

Hink had narinç .