Ayp - Pen - Kim (İyelik sıfatları) 26 Ocak

Şuşan Özoğlu ile Radyo Agos’ta Ermenice dersleri Her Cumartesi saat 10’da, Açık Radyo 94.9’da. Bu dersin konusu iyelik sıfatları.

 

 

 

Tekil                                                                                     Çoğul

1.            Şahıs ........................ im - benim                                            mer - bizim

2.            Şahıs ........................ ku - senin                                              tser - sizin

3.            Şahıs ........................ anor- onun                                           anonts - onların

                 ir – onun /kendisinin                    irents – onların /kendilerinin

 

DİKKAT!

İyelik sıfatı ile kullanılan ismin ardına;

−             Tekil 1. şahıs için “s”

−             Tekil 2. şahıs için “t”

−             Tekil 3. şahıs için “n/ı”

−             Çoğulların hepsi için “n/ı” eklenir.

 

ÖRNEKLER

İm goşigs

Ku goşigt

Anor goşigı

İr goşigı

Mer dunı

Tser dunı

Anonts dunı

İrents dunı

 

KELİMELER

Sird – kalp

Anuş – tatlı, sevimli

Vodk – ayak

Tserk – el

Nor – yeni

Hin – eski

Dapad – pantolon

Şabig – gömlek

Peş – etek

Goşig – ayakkabı

 

ÖRNEK CÜMLELER

Ku pari sirdt

İm anuş mayrs

İr aç tserkı

Mer nor goşignerı

Tser hin şabignerı

Anor peşı yev dapadı hin  e, im peşs yev dapads nor e

DENEME CÜMLELERİ

Ays ku tsakh vodkt e.

Bu senin sol ayağındır.

 

Ku nor goşigt hos e, hin goşigt ur e?

Senin yeni ayakkabın buradadır, eski ayakkabın nerede?

 

Ayo, im sirds çar çe, pari e.

Evet, benim kalbim kötü değildir, iyidir.

 

Ku hayrt al mayrt al yeğpayrt al pari yen; im al hayrs, mayrs, yeğpayrs pari yen.

Senin  baban da annen de ağabeyin de iyidirler; benim de babam, annem, ağabeyim iyidirler.

 

İrents dunı şad nor çe.

Onların evi çok yeni değildir.

 

Trser bardezı ur e?

Sizin bahçeniz nerededir?