Ayp - Pen - Kim (Var-yok)

Şuşan Özoğlu ile Radyo Agos’ta Ermenice dersleri her cumartesi saat 10.00’da, Açık Radyo 94.9’da. Bu dersin konusu soru sözcükleri.

Olumlu

gam - varım              gank – varız

gas – varsın              gak – varsınız

ga – var                    gak – varlar

Olumsuz

 çıgam                      çıgank

çıgas                         çıgak

çıga                        çıgan

 

KELİMELER

şad- çok

kiç- az

meç- içinde

vıra- üst

vıran- üstünde

dag- alt

dagı- altında

kov- yan

kovı- yanında

aç- sağ

tsakh- sol

kani- kaç

tıram- para

tas- ders

 

 ÖRNEK CÜMLELER:

-inç ga? (ne var)

-hos inç ga ?(burada ne var)

-hos pan mı çıga ( burada bir şey yok)

-tsakhıt inç ga? (solunda ne var)

-tsakhıs pan mı çıga (solumda bir şey yok)

-kovıt pan mı ga? (yanında bir şey var mı)

-pan mı çıga. ( bir şey yok)

-kovıt tram ga? (yanında para var mı)

-kovıs şad tıram ga (yanımda çok para var)

-şad çıga (çok yok)

-vıran dun ga (üstünde ev var)

-dagı inç ga? (aylında ne var)

-dagı khsnut ga (altında dükkan var)

-inç ga çıga? (ne var ne yok)

-inçu çıga (niçin yok)

ALIŞTIRMALAR

-kani had ga?

-hos ga hon çıga.

-pan mın al çıga.

-kirk mı ga.