Karbon artık Türkiye’de de tartışılıyor

Ceren Solak, Türkiye’de şimdiye kadar konuşulmayan karbon meselesini, Türkiye’de de tartışmaya açan Karbon Zirvesi’ni yazdı.

CEREN SOLAK

Karbon, yaşadığımız zaman diliminin en önemli konularından biri. Karbonun bu kadar çok konuşulmasının sebebi, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya sebep olan sera gazlarının temel yapıtaşı olması. Ülkeler, karbon salınımlarını belli bir seviyenin altında tutmak için anlaşmalar imzalıyor; dünya çapında birçok şirket karbon salınımlarını beyan ediyor, azaltmaya ve dengelemeye yönelik çalışmalar yapıyor; bireysel boyutta bile karbon ayak izini azaltmaya yönelik ciddi bir çaba söz konusu…

Türkiye’de de artık yavaş yavaş gönüllülük esasından, zorunluluğu ve yaptırımları olan bir konu haline geliyor karbon. Örneğin, 2015 yılı itibarı ile belirli kriterleri sağlayan şirketlerin devlete sera gazı bildirimi yapması gerekiyor. Tabii ki bu, hâlâ belirsizlikler içeren ve yavaş ilerleyen bir süreç. Ama şirketlerin ve bireylerin karbona olan ilgisi oldukça büyük ve bu yoğun ilgi, sürece ciddi bir ivme kazandırıyor. Bu bağlamda, 3-5 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Karbon Zirvesi, Türkiye için bir ilk. Bugüne kadar enerji ve sürdürülebilirlik konulu birçok konferansa ve panele konu olan karbonun artık kendine özel bir zirvesi var. Doç. Dr. Etem Karakaya’nın başkanı olduğu Organizasyon Komitesi, konuşmacı ve oturumları içeren kongre programını tamamladı, şu anda bilimsel bildiriler kısmı için son ayarlamaları gerçekleştiriyor.

Karbon ile ilgili konuların kapsamlı ve detaylı bir şekilde ele alınacağı zirveye, hem ulusal hem de uluslararası boyutta ciddi bir katılım var. Uluslararası arenadan, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), ICAP(International Carbon Action Partnership), UNDP (United Nations Development Programme) gibi kuruluşlardan konuşmacı ve katılımcıların yanı sıra yurt dışında enerji, karbon ticareti yapan firmalar ve araştırma kuruluşları da katılımcı ya da konuşmacı olarak zirvede yer alacak. Zirveye yurtiçinden gelen kamu ve özel sektör desteği de oldukça önemli. Konuyla doğrudan ilgili beş bakanlığın desteği mevcut. Ayrıca EÜAŞ (Elektrik Üretim AŞ), SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), İSO (İstanbul Sanayi Odası), İTO (İstanbul Ticaret Odası), Li-DER (Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği), Marmara Belediyeler, Enerji Verimliliği Derneği, TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği), UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) ve TÇÜD (Türkiye Çelik Üreticileri Derneği) gibi birçok kuruluş ve bu kuruluşlara bağlı enerji ve karbon firmaları katılımcı olarak zirvede olacaklar. Sponsorluğu, karbon yönetiminin önemini kavramış ve bu konuda aktif çalışmalar gerçekleştiren firmalar tarafından gerçekleştirilen zirvede, iklim değişikliği, sürdürülebilir büyüme için çevre dostu yaklaşımlar, karbon ticareti ve karbon finansmanı için kapasite oluşturulması, sürdürülebilir karbon yönetimi, karbon politikaları, sürdürülebilir enerji finansmanı gibi konular konuşulacak.

Zirve Komitesi Başkanı Doç. Dr. Karakaya, karbon yönetiminin ülkemizde geldiği noktayı ve son yıllarda kazandığı ivmeyi şöyle açıklıyor: “Karbon yönetimi, temiz enerji teknolojileri ve karbon ticareti konusu bütün dünyada küresel ısınma sorununa çözüm açısından önemle ele alınan konuların başında gelmektedir. Ülkemizin sera gazı azaltımına yönelik uluslararası iklim görüşmelerinde uzunca yıllar bir yükümlülük almaması nedeniyle, karbon yönetimi ile ilgili konularda özel sektörün ve resmi kuruluşların ilgisi yakın zamana kadar maalesef düşük kalmıştır. Son yıllarda ülkemizde oluşan gönüllü karbon piyasası, AB süreci ve küresel sorumluluk baskısı neticesinde enerji yoğun firmalar konunun önemini fark etmeye başlamış ve gelecekte kendilerini etkileyecek bu gelişmelere karşı hazırlık yapmaya başlamışlardır.”

Bugüne kadar birçok platformda yan konu olmaktan öteye gidemeyen karbon, karbon yönetimi ve karbon finansmanı gibi konuların ülkemizde de artık kendine özel bir tartışma alanı bulmuş olması oldukça sevindirici. Zirvenin sağlayacağı en büyük olanaklardan biri, Türkiye’deki karbon ile ilgili politikaların, hazırlıkların ve süreçlerin karbon konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası politikalara oldukça vâkıf uzmanlar, politika yapıcılar ve sektör temsilcileri tarafından ele alınacak olması. Bu sayede firmalar yükümlükler, beklentiler, finansman olanakları gibi konuları konuşabilecek ve Türkiye, karbon ile ilgili daha gerçekçi ve daha sağlam bir süreç geçirecek.

Zirve’nin konuşmacılarına ve programına http://www.istanbulcarbonsummit.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Zirve Komitesi Başkanı Doç. Dr. Etem Karakaya: “Bu organizasyon sayesinde ülkemizin yakın gelecekte söz konusu olacak bir emisyon azaltım hedefi alması durumunda, uygulanacak politikalar özellikle enerji yoğun şirketleri doğrudan etkileyecektir. Ülkemizde kurulacak emisyon ticareti sistemi ve dünyada gelişen karbon piyasaları tüm enerji-yoğun sektörler için bir fırsat ve maliyet oluşturacaktır. Bu piyasaların nasıl işlediği, temiz enerjiye dönüşümün yollarının ve diğer ülke tecrübelerinin tartışılacağı Zirve sayesinde firmalar geleceğe daha sağlıklı bir şekilde hazırlanma imkanı bulacaktır.” 

Kategoriler

Şapgir

Etiketler

karbon sera gazı