Yeni dönem yeni sorunlar

Ortada olan o ki yeni dönem kendi yeni sorunları ile geliyor. Sorunların çözümü ise besbelli ortak çözüm bulma iradesine bağlı olacak.

Bugüne kadar kendi imkânları ve bağış dayanışması ile varlıklarını sürdüren azınlık okulları, Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek görmeye başladı. Ermeni okullarından başvuran iki bini aşkın öğrencinin hepsine maddi destek payı ayıran Bakanlık, böylelikle  kapsayıcı bir politikaya da imza atmış oldu.

Vakıf yöneticileri ve okul müdürlerinin en büyük arzusu bu uygulamanın kalıcı hale gelmesi. Öte yandan, öğrenci başı maliyetin verilen yardımların çok üzerinde olduğunu vurgulayan yöneticiler, veli ve hayırsever desteklerinin mutlaka devam etmesi gerektiğini de ifade ediyor.

Esasen Lozan Antlaşması’nın 41. maddesine göre, devlet, azınlık kurumlarına destek olmakla yükümlüyken, maddi destek hep çok cüzi miktarlarda kaldı ve zaman içinde de tamamen ortadan kalktı. Dolayısıyla bu yeni yaklaşım, azınlıklara yönelik ayrımcı ve dışlayıcı devlet politikasında olumlu değişim adına büyük önem arz ediyor.

Öte yandan, devletin azınlık politikasındaki bu yeni gelişmeler, Ermeni toplumunun vakıf yöneticilerini farklı sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Okul yönetimlerinin öğrenci kaybı, kaliteli çağdaş eğitim ihtiyaçları doğrultusunda biraraya gelmeleri gerekirken, vakıfların da iade edilen mülklerin adil ve şeffaf paylaşımı için yapması gerekenler var.

Surp Pırgiç Hastanesi ve Vakıflararası Dayanışma ve İletişim Platformu (VADİP) Başkanı Bedros Şirinoğlu da bu hafta toplumun güncel sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklarken Başepiskopos Aram Ateşyan ve bazı yöneticileri eleştirerek artık Patrikliğin vekillikle idare edilemeyeceğini, bir eş patrik seçiminin şart olduğunu söyledi. Beyoğlu Üç Horan ve Beykoz kiliselerinde yaşanan tartışmalara da dikkat çeken Şirinoğlu, mülk iadelerinde şeffaflığın önemini vurguladı.

Ortada olan o ki yeni dönem kendi yeni sorunları ile geliyor. Sorunların çözümü ise besbelli ortak çözüm bulma iradesine bağlı olacak.

Kategoriler

Dosya Başyazı