RAHATSIZ ERKEKLER

ŞAPGİR “Bir araya gelme sebebimiz kendimize ve çevremize verdiğimiz rahatsızlıklarla yüzleşmek”

Aslı Türker, erkekliğin rahatsız bir kıyafet olduğunu fark eden, ayrımcılıkla, eril şiddetle, ataerkil sistemle mücadele etmeye çabalayan Rahatsız Erkekler’le söyleşti: “Kemalist proje özgün değildir, ulusla özdeşleşmiş devlet fikri o dönemde birçok ülke tarafından kullanılmıştır. Temelinde de ülkede kadınların en büyük görevinin ulusa yaraşır çocuklar yetiştirmek olması yatar. Bir taraftan kadını özne yapma amacı varken öte taraftan aksine bir projenin bileşeni olmaya mahkum ediyor. Ulusun kadını oluyor yani.”
GÜNCEL Kürtaj yasağına karşı erkekler eylemdeydi

Kürtaj yasağına karşı erkekler, 'İnsanlığa değil erkekliğe ihanet et' pankartları ve “Erkekler korunun, kadınlara ahkam kesmeyin” sloganları eşliğinde eylem yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Levent Pişkin, 'Kendini modern, muhafazakâr, ateist ya da dindar olarak tanımlayan tüm erkekleri sorumluluk almaya, kendi üzerlerine düşen korunma sorumluluğundan kaçmamaya çağırıyoruz' dedi.
GÜNCEL Kürtaj yasağına karşı erkekler sokağa çıkıyor

Kürtaj yasağına karşı erkekler 10 Haziran Pazar günü sokağa çıkıyor. Rahatsız Erkekler, 'Kürtaj yasağına karşı koyuyoruz, kadınlar adına konuşmayı reddediyoruz' anlayışıyla yola çıkarak 'Kürtaj Yasağına Karşı Erkekler' adıyla düzenlenecek eyleme çağırıyor.
GÜNCEL Rahatsız Erkekler: ''Kadınlar adına konuşmayı reddediyoruz''

Cinsiyetçilik, heteroseksizm ve eril şiddetten 'Rahatsız Erkekler' grubu, Başbakanın açıklamalarıyla başlayan kürtaj tartışmasında, 'Kadınların kendi bedenleri üzerindeki geri alınamaz tasarruf hakkı'na yönelik devlet zihniyeti ile hesaplaşma çağrısı yapıyor. 'Kürtaj hakkını tartışmıyoruz, kadınlar adına konuşmayı reddediyoruz' diyen grup, konuyla ilgili bir toplantı düzenliyor.