Koç Üniversitesi bileşenlerinden 2 Nisan'da eylem kararı

Koç üniversitesi işçileri, öğrencileri, öğretim üyeleri ve asistanlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup üniversitede forum düzenleyerek yaşadıkları hak mağduriyetlerini tartıştı.

26 Mart Perşembe günü düzenlenen forumda farklı bileşenler üniversitede yaşadıkları problemleri aktarıp neler yapılabileceğini tartıştılar. 

Koç Üniversitesi yönetimi, birçok öğretim üyesinin sözleşmesinin, şeffaf olmayan ve performans kriterlerine dayanarak yenilenmeyeceğini bu öğretim üyelerine bildirmişti. Geçtiğimiz günlerde bir akademik üye de kamuya açık yazdığı bir mektupla bu yaşananları protesto edip istifasını okul yönetimine iletmişti. Forumda ilk olarak söz alan öğretim üyeleri, okutmanların üzerinde geçen seneden beri süregelen baskının bu sene daha da yaygınlaşarak ve derinleşerek arttığından bahsetti. Kimi okutmanlara aynı maaşla daha fazla ders verecekleri sözleşmeler önerilirken, kimi okutmanların ise hem maaşlarında hem de sözleşme sürelerinde aleyhte ciddi değişikliklerin olduğu sözleşmeleri imzalamaları istendiği aktarıldı. Öğretim üyeleri, dayatılan koşulların akademisyenleri birer makale basma makinesine çevireceği; yapılan bilimsel araştırmaların ve yazılan makalelerin kalitesinin düşeceğini vurguladı. 

Sigortasız çalışma 

Forumda söz alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise, güvencesiz çalışma koşullarına dair şikayetlerini dile getirdiler. Üniversite bünyesinde eğitimlerine devam eden, akademik ve idari işleri yapmakla yükümlü yaklaşık 600 yüksek lisans ve doktora öğrencisi, üniversite yönetimi tarafından işçi statüsünde değerlendirilmediklerini ve bu sebeple sigortasız çalıştırıldıklarını ifade ettiler. Forumda, vakıf üniversitelerinin yönetimleri yüksek lisans ve doktora öğrencilerini sigortasız ve güvencesiz çalıştırmasına karşı Yargıtay’ca onanan emsal karar hatırlatıldı. 

İşten atılmalar

Forum, işçilerin sorunlarının tartışılmasıyla devam etti. 2013 yılındaki taşeron işçilerinin direnişiyle elde edilen kazanıma rağmen, üniversitedeki işten atılmalar son iki yılda da devam ettiği ve işçi başına düşen iş yükümlülüğü daha da ağırlaştığı vurgulandı. Öte yandan, Koç Üniversitesi yönetiminin, 2013’te tanıyacağını resmi olarak taahhüt ettiği Taşeron İzleme Kurulu’nu tanımayı reddettiği de belirtildi. 

Bütün bu sorunları farklı platformlarda tartışıp üniversite yönetimine ileten bileşenler, bu güne kadar yönetimden kayda değer bir yanıt alamadıklarını ifade etti. 

Son olarak forumda söz alan lisans öğrencileri, artan okul ücretlerine rağmen eğitim kalitesinin ve kampüs yaşamının olumsuz yönde etkilendiğini dile getirerek, üniversite çalışanlarının sorunlarının kendi sorunları da olduğunu belirttiler. 

Forumda tartışılan meseleler doğrultusunda sesini duyurmak isteyen bileşenler, taşeron işçilerin 2013’teki direnişinin yıldönümü olan 2 Nisan’da Koç Üniversitesi giriş kapısında bir eylem düzenleyecek. 

Kategoriler

Güncel İnsan HaklarıYazar Hakkında