Ortodoks dünyasında “Girit” heyecanı

Ortodoks kiliseleri 17-27 Haziran’da Girit’te yapılacak Büyük Panortodoks Konsili’ne hazırlanıyor. Konsil tüm Ortodoks patrikliklerini ve otosefal yani bağımsız Ortodoks kiliselerini biraraya getirecek olması açısından büyük önem taşıyor.

Konsil ile ilgili olarak 18 Nisan Pazartesi günü Ekümenik Patrikhane'de basınla sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Ekümenik Patrik Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu’nun son mezunlarından Prof. Dr. Konstantinos Delikonstantis ve  Vakıflar Meclisi eski üyesi Laki Vingas konsil hakkında bilgi verdi. Verilen bilgilere göre Konsil’in hazırlıkları 1902’ye kadar dayanıyor. 1903 ve 1936 toplantıları Konsil’e giden önemli adımlar olarak görülüyor. En önemli hazırlıklar ise 1961 yılında başlamış. Konsil için inisayatif İstanbul Rum Patrikliği tarafından yürütülüyor. Resmi çağrıcı da Ekümenik Patriklik. Konsil’in başlangıcını ve sona erişini ilan edecek olan da yine İstanbul Rum Patrikliği. Konsil’in aslında İstanbul’da olması planlanmış ancak Rus Ortodoks Patrikliği Türkiye-Rusya arasındaki gergin süreci gerekçe göstererek İstanbul’a gelmek istememiş. Bunun üzerine Konsil’in yine İstanbul’a bağlı Girit’te yapılmasına karar verilmiş. 

Konsil’de ele alınacak olan konular şöyle sıralanıyor:

-Ortodoks Diasporası’nın sorunları.
-Otonom kiliselerin durumu.
-Perhiz kuralları.
-Evlilik ve aile konusunda yaşanan gelişmeler ve sorunlar.
-Ortodoksların diğer Hıristiyan kiliseleri ile ilişkileri.
-Teknoloji ve bilimde yaşanan gelişmelerin  Ortodoks dünyasında yarattığı yenilikler ve sorunlar.

Konsil Ortodoks dünyasının bu çapta katılacağı ilk Konsil olacak. 787’de 7. ve son Ekümenik Konsil İznik’te toplanmıştı. 1054’te ise Ortodoks ve Katolik dünyası ayrıldı. Bundan sonra 20’ye yakın büyük konsil toplanmış ancak 16. yüzyıldan itibaren başta Rusya olmak üzere yeni Ortodoks kiliseleri ve patriklikleri oluştuğundan, bu Konsil yeni otosefal, yani bağımsız kiliselerin katılacağı ilk konsil olacak.

Konsil’e katılacak patriklik ve kiliseler şöyle: İstanbul Ekümenik Patrikliği, İskenderiye patrikliği, Şam Patrikliği, Kudüs Patrikliği, Moskova Patrikliği, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan patriklikleri. Kıbrıs, Yunanistan, Polonya, Arnavutluk ve Çekoslovakya kiliseleri.

Konsil’in kapanışında tüm dünyaya hitap edecek bir bildiri yayınlanacak. Bu mesaj Konsil’in ilk gününde, yani 17 Haziran’da kilise liderleri tarafından karara bağlanacak. Konsil’e diğer Hıristiyan kiliselerinin temsilcileri de gözlemci olarak katılacak.

Kategoriler

Toplum KiliseYazar Hakkında