TTB’den Tıp Bayramı mesajı: 2761 hekim ihraç edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Mesajda, haksız ve hukuksuz ihraç edilen hekimlerin işe iadesi, hastalara yeterli süre ayrılmasına yönelik çalışma koşulları, çalışırken ve emeklilikte insanca ücret ve sağlık çalışanlarına şiddetin sona ermesi gibi talepler yer alıyor. 

OHAL süresince ihraç edilen 2.761 hekimin bir an önce hastalarına ve öğrencilerine kavuşmasını talep eden TTB, ihraç süreçlerinde adil ve demokratik yargılama süreçlerine uyulmadan keyfi bir biçimden karar alındığına dikkat çekti. 

Mesajda, Sağlıkta devam eden dönüşüm sürecinin ve performansa dayalı ödeme sisteminin, hasta tedavi süreçlerinde niteliği değil niceliği ön plana çıkardığını ve  bu sebeple nitelikli sağlık hizmeti sunabilme koşullarının yok edildiği belirtildi. 

Çalışma koşullarının uluslararası normlara uygun olarak düzenlenmesi ve doktorların emeğinin karşılığı olan ücretlerin iyileştirilmesi metinde bahsedilen diğer talepler arasında. Bunun yanı sıra, fırsat eşitliği ve çalışma ortamının demokratikleşmesiyle nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulmasının önünü açacağı vurgulandı. 

Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin asıl hedefinin sağlık sistemi olduğu belirtilen metinde, “uygulanmakta olan sağlık politikalarını ele almadan etkili bir çözüm ortaya konamayacağı" belirtildi. 

Mesajda, hekim-emekli hekim ücretleriyle ilgili öneriler de yer alırken sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili Türk Ceza Kanunu’na bir madde eklenmesi talep edildi. 

Kategoriler

Güncel TürkiyeYazar Hakkında