AKP’ye ‘Mor Gabriel’e dokunma’ uyarısı

Yargıtay’ın Mor Gabriel Manastırı’nın topraklarının hazineye ait olduğunu karar vermesine İsveç’te kurulu Kürt, Türk, Ermeni, Alevi, Süryani ve Asuri örgütleri ortak bir açıklama yaparak sert tepki gösterdi. Onbinlerce üyesi bulunan 28 demokratik kitle örgütü “Mor Gabriel’e dokunma” başlıklı ortak açıklamalarında Mor Gabriel’i işgalci ilan eden kararı hukuk dışı, siyasi bir karar olarak niteledi.

Murat Kuseyri'ni ANF haber ajansı için Stockholm'den bildirdiği habere göre 28 demokratik kitle örgütü “Mor Gabriel’e dokunma” başlıklı ortak bir bildiri yayınladı.

Kürt ve Alevi örgütlerinin başlattığı, Türkiye ve Kürdistanlı derneklerin önemli bir kesiminin katıldığı çağrı değişik ulus, inanç ve milliyetlerden göçmenlerin Süryanilere yönelik saldırılara birlikte tavır almaları açısından önem taşıyor.

İsveç Alevi Federasyonu, İsveç Kürt Konseyi, İsveç- Ermeni Federasyonu, İsveç-Asuri Federasyonu, Kürt Gençlik Federasyonu, Türk Sanat ve Kültür Derneği, Asuri Kültür Merkezi, Stockholm Amara Kürt Kadın Derneği, Seyfo Center, Mezopotamya Demokratik Değişim Partisi, Göteborg Alevi Kültür Merkezi, Asuri-Süryani-Keldani Derneği, Kültür İşçileri Derneği, Kurdocide Watch-CHAK ve Stockholm Kürt Enstitüsü’nün de imzalarının yer aldığı açıklamada şu görüşlere yer veriliyor:

Süryanilerden topraklarını terk etmeleri bekleniyor

“Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden çok önce M.S. 397 yılında Süryanilerin inşa ettikleri tarihi manastırın işgalci olarak ilan edilmesi Türk Devletinin bölgede yaşayan farklı inanç ve kültürlere sahip Süryaniler, Ermeniler, Rumlar, Kürtler ve Alevilere yönelik 90 yıldır sürdürdüğü ayrımcı ve dışlayıcı politikanın dışavurumudur.

 Bu politikanın sonucu olarak Anadolu’nun kadim halkları katliamlara uğramış, yüzbinlercesi topraklarından sürülmüş veya başka yere göç etmek zorunda bırakılmıştır. Nitekim bugün 3 bini Turabdin’de olmak üzere Türkiye’de toplam 18 bin Süryani kalmıştır. Yargıtay’ın kararı kendi topraklarında baskı altında yaşayan Süryani-Asuri halkına “sizin buralarda yaşama hakkınız yok. Buraları terk edin” mesajının verilmesinden başka bir şey değildir. Anti-Demokratik, hukuk dışı bu karar sadece Manastırın değil tüm Süryanilerin varlığına yönelik bir tehdittir.

Yargıtay’ın kararı hukuki değil siyasal bir nitelik taşımaktadır. Sorunu ayrıntılı olarak araştıran ve belgeleri ve tapuları inceleyen Midyat Kadastro Mahkemesi arazilerin Manastırın malı olduğunu kararlaştırdığı halde Yargıtay bu kararı bozarak Manastırı işgalci duruma düşürmüştür. Söz konusu karar adalet mekanizmasının başka inanç ve milliyetlerden insanlara karşı düşmanca davranan AKP iktidarının hizmetindeki bir alete dönüştüğünü göstermiştir.”

Mor Gabriel için ikinci soru önergesi

Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Yılmaz Kerimo’dan sonra Hıristiyan Demokrat Parti Milletvekili Robert Halef de Mor Gabriel’i işgalci ilan eden Yargıtay kararını ve Türkiye’de azınlıklar üzerindeki baskı ve saldırıları İsveç Parlamentosunun gündemine taşıdı. Halef Yargıtay kararının Türkiye’nin azınlıklara karşı ayrımcı yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtiyor ve İsveç’in konuyu Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu toplantısına taşımasını talep ediyor.

 

MURAT KUSEYRİ / ANF / STOCKHOLM