Pangaltı Mıhitaryan Vakfı seçimini Mavi Liste kazandı

Türkiye Katolik Ermeni toplumu vakıflarında ve Pangaltı Mıhitaryan Mektebi Vakfı'nda 18 Aralık Pazar günü seçim yapıldı. Toplam 407 seçmen oy kullandı. Seçimde Vakıflar Bölge Müdürlüğü yazısı uyarınca sadece Türkiye Katolik Ermeni toplumu oy kullandı. Mıhitaryan için iki liste yarıştı: Katolik Ermenilerden oluşan Mavi Liste ve Katolik olmayan Ermenilerin ağırlıkta olduğu Beyaz Liste. Seçimi Mavi Liste kazandı. Katolik olmayan Ermenilerden yaklaşık 60 kişi oy hakkı için dilekçe verdi.

Pangaltı Mıhitaryan Mektebi Vakfı  için yapılan seçimde, 

Mavi Liste 345 oy

Beyaz Liste 42 oy aldı.

18 geçersiz oy atıldı. 

Seçim, Pangaltı Mıhitaryan Mektebi Vakfı açısından seçmen tartışmaları eşliğinde yapıldı.

Türkiye Katolik Ermeni toplumundan isimler 18 Haziran'da yayınlanan yeni seçim yönetmeliği uyarınca  sadece Türkiyeli Katolik Ermenilerin oy kullanabileceğini ya da aday olabileceğini açıklamıştı. Bu çerçevede Türkiyeli  Ermeni Katoliklerden oluşan Mavi Liste, yönetime aday oldu. 

Beyaz Liste ise Katolik olmayan Ermenilerin de aday olabileceğini ve oy kullanabileceğini savunarak karma bir listeyle seçime girme kararı aldı. 

Konuyla ilgili olarak Türkiye Ermeni Katolik toplumundan isimler Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile temasa geçmişlerdi. 

Müdürlük 16.12.2022 tarihli cevabi yazısında şu ifadeye yer verdi:

"Pangaltı Ermeni Katolik Mıhitaryan Manastır Mektebi ve Vakfı'nın 18.12.2022 tarihinde yapılacak olan yönetim kurulu seçiminin Katolik Cemaati seçmen listesi ile yapılmasının gerektiği Seçim Tertip Heyeti'ne açıkça bildirilmiş olup bu aşamada Bölge Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Bunun üzerine Pangaltı Mıhitaryan Mektebi Vakfı Seçim Tertip Heyeti, sadece Türkiye Katolik Ermenilerin oy kullanabileceğini  bildirdi. 

Heyet 17 Aralık'ta şu açıklamayı yaptı:

"18 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan yönetmelik çerçevesinde uzun zamandır yapılamayan cemaat vakıfları seçimlerinin önü açılmış ve Pangaltı Mıhitaryan Manastırı ve Mektebi Vakfı da yönetmeliğin 6. maddesinde yazılı “seçim çevresi, cemaat vakfının bulunduğu ildir. İstanbul ili için seçim çevresinin belirlenmesinde, milletvekili seçimlerinde uygulanan seçim çevreleri esas alınır” koşul doğrultusunda 2.bölge seçmen listesiyle Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’ne başvurmuş ve 7 Ekim 2022 tarih ve 321045 sayılı yazıyla seçim yapma yetkisi almıştır.

Pangaltı Mıhitaryan okulu gerek öğrenci, gerek yönetici profiliyle %99 oranında Katolik olmayan kişilerden oluşmasına ve bugüne kadar Katolik olan, olmayan ayrımı yapılmayan bir kurum olmasına karşın, nedense bu seçimde sadece  Katolik seçmenin yönetim kurulu seçiminde söz sahibi olması gerektiği konusunda çaba harcandığını görmekteyiz.

Bir eğitim kurumu, Ermeni cemaatinin tüm üyelerine (Arakelagan, Katolik, Protestan) açık ise, aynı şekilde cemaatin tüm üyelerinin de yönetim kurulu seçimlerinde oy kullanma haklarının olduğuna inanıyoruz.

Ancak, cemaatimizin tüm üyelerinin katılacağı, adil bir seçimin yapılabilmesi yönünde gösterdiğimiz yoğun çaba ve tüm girişimlerimize karşın, 16.12.2022 günü yapılan son görüşmeler ve oluşan kanaat neticesinde Ermeni cemaat üyelerimizin büyük bir kısmı okulumuz hakkında verilecek kararlara iştirak etme hakkından mahrum bırakılmışlardır. Bu nedenle, 18.12.2022 günü yapılacak seçimlerde Ermeni cemaatinin çoğunluğunun (Arakelagan, Protestan) oy kullanamayacağını, sadece Katolik seçmen listesinde kayıtlı olanlarla seçimin yapılacağını kamuoyuna üzülerek bildirmek isteriz."

Heyet daha önce 2. Bölge'deki tüm Ermeni seçmenlerin de oy kullanabileceğini açıklamıştı. 

Böylece seçimde sadece Türkiyeli Katolik Ermeniler oy kullandı. 

Seçim için Katolik olmayan Ermenilerden de sandıklara gelenler oldu. Oy kullanamamaları sebebiyle seçme haklarının engellendiğini belirterek Seçim Tertip Heyeti'ne dilekçeler verdiler. Yaklaşık 60 kişi bu yönde dilekçe verdi. Beyaz Liste adayları da  oy veremediklerini belirterek dilekçe verdiler. 

Seçimde ayrıca diğer Katolik Ermeni vakıflarının yeni yönetimleri de belirlendi. Bu vakıflarda tek liste ile seçime gidildi. 

Mavi Liste şu isimlerden oluşuyor:

Rafael Jozef Alik, Talin Ergüneş Gazer, Arsen Rostomyan, Aksel Seyahi, Arman Bıyıklı, Kirkor Baloğlu,  Sarkis Sirop, Can D. Orundaş, Natali Nıvart Koçyan Gazeroğlu, Arlin Karolin Kuyumcu.

Beyaz Liste şu isimlerden oluştu:

Nersez Aksel Topalyan, Arsen Kovan, Arda Baklacıoğlu, Masis Mıgırdiç Apelyan, Selin Telli, Aras Havıters, Sarven Agop Derderyan, Natali Ohannesyan, Sarven Sahakyan, Yervant Özyılmaz, Roni Tosun

Kategoriler

Toplum


Yazar Hakkında