Ayp-Pen-Kim / DERS 2 - 17 KASIM 2012

Şuşan Özoğlu ile Radyo Agos’ta Ermenice dersleri Her Cumartesi saat 10’da, Açık Radyo 94.9’da.

KONU: ŞAHIS BELİRTEN TAKILAR OLARAK     S-T-N/ I (Ս-Դ-Ն/Ը)

S (Ս) – Bana ait olma durumunu  ---------------------- en yakın                

T (Դ) – Sana ait olma durumunu ---------------------- biraz uzak

N (Ն) / I (Ը) – Ona ait olma durumunu gösterir -------- daha uzak

N (Ն)  veya I (Ը) kullanımında kural : ünlü ile biten kelimelerde N (Ն) ; ünsüzle bitenlerde I (Ը) kullanılır VEYA kelimenin arkasından gelen kelimenin ünlü veya ünsüzle başlamasına bağlı olarak değişir.

KELİMELER :

Inger ընկեր -arkadaş

gadu կատու -kedi

şun շուն -köpek

mayr մայր-anne

hayr հայր -baba

ALIŞTIRMALAR :

gadus e կատուս է ( kedimdir)

gadut e կատուդ է (kedindir)

ıngerın e ընկերն է (arkadaşıdır)

ıngerı çe ընկերը չէ (arkadaşı değildir)

hayrı çe mayrın e հայրը չէ մայրն է ( babası değil annesidir)