Kirk bu ay küçük İskender’in ‘Ali’siyle çıktı

Agos’un kitap eki tüm içeriğiyle artık her ay Agos.com.tr’de!

Merhaba,

Ağustos sayımıza Emine Sevgi Özdamar’ın ‘Annedili’ ile başlıyoruz. Türkçeye hayli geç çevrildiği için memleketinde halen gereği kadar tanınmayan Özdamar’ın öykü kitabının ana teması yitirilen anadil… Karin Karakaşlı yazdı.

Victor Klemperer’in alanında bir başyapıt olarak kabul edilen Nasyonal Sosyalizmin dili: LTI adlı eseri Nazi İmparatorluğu’nun kitleleri teslim alan dilini, söylemini tüm çıplaklığı ve korkunçluğuyla gözler önüne sürüyor. Kitle iletişim araçlarının, liberal demokrasinin nereye veya neye evrildiğinin hararetli bir tartışma konusu olduğu günümüzde Klemperer’in kitabının söyleyecek çok sözü var. F. Gökhan Diler yazdı.

Hrant Dink Vakfı’nın düzenlediği ‘Diyarbakır ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı’nda sunulan tebliğlerden oluşan ‘Diyarbakır Tebliğleri’ adlı çalışma, bir bütün olarak Diyarbakır’ın ne kadar bir Kürt şehri ise o kadar bir Ermeni, Süryani ya da Keldani şehri olduğunu gösteriyor. Tebliğlerde, Amerikalıların penceresinden 19. Yüzyılın Diyarbakır’ı; şehrin Osmanlı dönemindeki demografik yapısı ve toprak denetimi meselesi; 1915 öncesi Ermeni Nüfusunun hesaplanması; soykırım öncesinde  Diyarbakır kırsalındaki Ermeniler ve Kürtler arasındaki ilişkiler; Diyarbakır’da sivil devlet eğitimin ortaya çıkışı; Diyarbakır Süryanileri; Diyarbakır yangınları; Diyarbakır Ermenilerinin mallarının akıbeti; Diyarbakır’ın sosyoekonomik dönüşümünde Ermeni mallarının rolü gibi çok önemli başlıklar yer alıyor. Tarihçi Ümit Kurt değerlendirdi.

Demokrasinin ne olup ne olmadığı tartışmasının dünya ve Türkiye gündeminin ön sıralarında yer aldığı günümüzde Markus Miessen’in ‘Katılım Kâbusu’ adlı çalışması, adeta sihirli bir kavram haline gelen ‘katılım’ı çok farklı ve özgün bir yaklaşımla ele alıyor. Halil Türkden yazdı.

Keyifli okumalar,

Ferda Balancar
 

 

Kategoriler

Kitap ԳԻՐՔ