VARDUHİ BALYAN

Ermeni Hayırseverler Genel Birliği (AGBU) tarafından desteklenen Ermeni Sanal Üniversitesi’nin (Armenian Virtual College; AVC) kurucusu ve müdürü Yervand Zoryan, İstanbul'u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’yla temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras’ın bu sabahki programı, Ekümenik Patrikhane’yi ziyaretle başladı. Patrik Bartholomeos, Çipras’ı kabul etti.