KAYIHAN KESBİÇ

Dünyanın önde gelen Sovyet dönem tarihçilerinden ABD’li Ermeni akademisyen Ronald Grigor Suny, Hrant Dink Vakfı’nda vermekte olduğu konferans serisinin üçüncü konuşmasında, ‘Sovyetler Deneyimi: SSCB’de Ermeniler’ başlığı altında Ermeni milliyetçiliğinin Sovyetler Birliği döneminde nasıl bir gelişme gösterdiğini ve hangi kaynaklardan etkilendiğini aktardı.

“Okulların Kurumsal Habitusları İşçi Sınıfından Azınlık ve Göçmen Kökenli Öğrencilerin Eğitim Başarasını Nasıl Etkiliyor: Almanya ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Bir Durum Çalışması” isimli rapor bugün İstanbul Politikalar Merkezi’nde tanıtıldı.

Oxford Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Timothy Garton Ash, Bilim Akademisi’nin davetlisi olarak Türkiye’deydi. Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “İfade Özgürlüğü Saldırı Altında” konulu bir konuşma yapan Ash’ın konuşmasının başlangıcında öğrenciler son dönemde yaşanan etkinlik iptallerine şeker dağıtarak tepki gösterdi.

ASULİS Dil, Diyalog, Demokrasi Laboratuvarı’nın düzenlediği “Çevresel Adaletsizlik ve Ayrımcılık” paneli, Ömer Madra’nın moderatörlüğünde 2 Şubat tarihinde Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda gerçekleşti. Güven Eken, Bengi Akbulut ve Cemil Aksu’nun konuşmacı olarak katıldığı panelde, ekolojik krizin farklı sosyo-ekonomik sınıflar üzerinde ne gibi etkileri olduğu tartışıldı.

Dünyanın önde gelen Sovyet dönemi tarihçilerinden Amerikalı Ermeni akademisyen Ronald Grigor Suny,Boğaziçi Üniversitesi’nde her yıl Hrant Dink anısına düzenlenen insan hakları ve ifade özgürlüğü konferansının bu yılki konuşmacısıydı. Suny, konferansta ‘Günümüz Demokrasisin Krizi’ başlıklı bir sunum yaptı. Suny ile demokrasinin Türkiye özelinde ve dünya genelinde yaşadığı krizi ve bu krizin popülizm ile ilişkisi üzerine konuştuk.

Hrant Dink, katledilişinin 10. yılında anılıyor. Bugün yayımlanan gazetelerde Hrant Dink’i anan köşe yazarlarının makalelerinden bir seçki sunuyoruz.