‘Sosyal medya ve azınlık’ projesi başladı

AB Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan ‘Sosyal Medya ve Azınlıklar’ projesinde, Türkiye’deki gayrimüslim azınlıkların sosyal ve toplumsal katılımı ile sosyal medya arasındaki ilişki araştırılıyor.

Yürütücülüğünü Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı’nın üstlendiği ‘Sosyal Medya ve Azınlıklar’ projesi, 14 Ocak Çarşamba günü Cezayir Toplantı Salonu’nda basına tanıtıldı. 

‘Gayrimüslim azınlıklar sosyal medyayı ne kadar ve nasıl kullanıyor?’, ‘Azınlıkların toplumla bütünleşmesinde sosyal medyanın rolü nedir?’, ‘Azınlıklar bu alanda kendilerini ifade ederlerken ne gibi engellerle karşılaşıyor?’, ‘Türkiye’de sosyal medyada ayrımcılık ve nefret söylemine karşı yasal yaptırımlar yeterli mi?’ gibi sorulardan yola çıkarak hazırlanan projenin genel amaçları arasında, sosyal medyada ifade özgürlüğünü teşvik etmek, gayrimüslim azınlıkların sosyal ve toplumsal katılımında sosyal medyanın rolünü vurgulamak ve bu bağlamda azınlıkların eşit vatandaş konumlarını artırmak yer alıyor.

Projenin ortakları arasında, Yunanistan’daki Hıristiyan olmayan azınlıklar hakkında araştırma yapacak olan Yunan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu ELIAMEP ve AB standartları ile karşılaştırmalı olarak Türkiye’de sosyal medyadaki yasal düzenlemeleri değerlendirecek olan Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi de bulunuyor.

Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Vakfı Başkanı olan eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas, toplantıda, yürütücüsü olduğu projenin ayrıntılarını paylaştı. Hrant Dink Vakfı’nın ‘Medyada Nefret Söyleminin İncelenmesi’ projesinden Zeynep Arslan, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Ulaş Karan ve Avukat Rita Ender de, danışma kurulunda bulundukları projede ne yapacaklarını aktardı.

Anketler hazır

Sosyal medyanın azınlıklar tarafından nasıl kullanıldığı, karşılaşılan ayrımcılık ve nefret söylemi örnekleri ve mevcut yasal düzenlemelerin inceleneceği proje kapsamında, Konda Danışmanlık Şirketi’nin sağlayacağı destekle anketler de yapılacak. Ekim 2014’te başlayan projenin en önemli ayağı olan bu araştırma için, toplantının ardından azınlık mensuplarıyla yapılan kısa toplantıda, söz konusu anketlerin sosyal medya kullanıcılarına nasıl ulaştırılacağı konusunda görüşüldü. ‘Sosyal Medya ve Gayrimüslim Azınlıklar’ın resmi sitesi www.socialmediandminorities.org ve Konda’nın sitesinde yer alacak olan anketler, ayrıca, azınlık vakıfları aracılığıyla gençlere ve sosyal medya kullanıcılarına ulaştırılacak.

Yunanistan ayağı

Vingas, İslam ve Ortadoğu uzmanı Evangelis Venetis’in projenin danışma kurulunda yer almasının çok önemli olduğunu belirterek, ELIAMEP’in proje ortakları arasında olması sayesinde, Yunanistan’daki azınlıkların özgürlük alanının da incelenebileceğini söylüyor. Proje kapsamında, Müslüman toplulukların yanı sıra, Afrika ve Ortadoğu toplulukları ile Yunanistan’daki Yahudi toplumu da araştırma konusu olacak.

İlk azınlık projesi

Proje aynı zamanda, AB fonları tarafından desteklenen ilk azınlık vakfı projesi olarak ön açıcı bir özelliğe sahip. Laki Vingas, 2010’da Boyacıköy Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Nazaret Özsahakyan’ın başına gelenlerin kendisini çok etkilediğini söylüyor. AB fonlarından yararlanmaya hak kazanan Özasahakyan’ın ‘Ermeni Bestekârlar’ projesi, “Cemaat vakıfları, AB fonlarından yararlanamazlar” denerek iptal edilmişti. Vingas, “Bu proje, bu eşiğin aşılmış olduğu anlamına da geliyor” dedi.

Kategoriler

Güncel AzınlıklarYazar Hakkında