Yerinden Edilme ve Toplumsal Cinsiyet Konferansı bu haftasonu

Yerinden Edilme ve Toplumsal Cinsiyet Konferansı 5-6 Kasım tarihlerinde Havak Salonu'nda düzenleniyor.

Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü Türkiye Programı tarafından desteklenen konferans, Türkiye’deki birçok üniversitede insan hakları alanında çalışma yürüten akademisyenlerden oluşan İnsan Hakları Araştırmaları Ağı ile toplumsal cinsiyet ve mülteci çalışma gruplarının katkılarıyla hazırlandı.   

Akademisyenler tarafından hazırlanan çağrı metninde, 1990’lardan bu yanan Türkiye’de zorla yerinden edilme sorununun mevcut olduğu hatırlatılarak, iş savaş nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerin de Türkiye’de göç meselesinin önemli bir boyutu olduğu belirtiliyor.  

Yerinden edilenlerin çoğunu kadın olduğu belirtilen duyuru metninde şöyle deniyor: “Kadınlar, erkekler ve LGBTİ bireylerin yerinden edilme deneyimleri, bu süreçlerde uğradıkları şiddet, maruz kaldıkları zarar ve kayıplar ile yerinden edilme karşısında geliştirdikleri direnişler, hak arama mücadeleleri ve hayatta kalma stratejileri arasında da toplumsal cinsiyet kaynaklı ciddi farklar var. Bunların yanı sıra, yerinden edilme ve göç süreçlerinin tüm aşamalarında, bu süreçleri düzenleyen hukuki kurallar ve idari pratikler görünüşte cinsiyetsiz olmakla birlikte, esasen belirli toplumsal cinsiyet kalıpları üzerine kurulu, bunları tahkim ediyor ve yeniden üretiyor.” 

Haftasonu boyunca devam edecek olan konferansta göç ve yerinden edilmenin toplumsal cinsiyet bağlamına eğilen pek çok farklı oturum düzenlenecek. 

Yerinden edilme, toplumsal cinsiyet ve hafızanın işleneceği ilk oturumda konuşmacılar sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra yerinden edilen Ermenileri ve Kürtleri konuşacaklar. Bir diğer oturumda ise Munzur Üniversitesi öğrencileri zorunlu göç deneyimlerini aktaracak. 

Barış İçin Akademisyenler de Pazar günkü oturumda 'Kampüssüzler Ders Ortakları’nın toplumsal cinsiyet çalışmaları dersini düzenleyecek. Akademisyenler, sosyal medya üzerinden panelle ilgili şu notu düştü: “Başta Dersim'de yapacağımızı duyurduğumuz konferansı İstanbul'a almak zorunda kaldık. Baştan beri çok emeği geçen Zeynep Kıvılcım aramızda olamayacak. Ama her şeye rağmen konferansı yapıyoruz, hafta sonu görüşmek üzere" 

Konferans programı şöyle: 

Kategoriler

Güncel İnsan HaklarıYazar Hakkında