Kıdemli Peder Minas Cihangülyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Kıdemli Peder Minas Cihangülyan hayatını kaybetti.

Kıdemli Peder Cihangülyan 19 Temmuz Pazartesi günü 88 yaşında COVİD 19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

Türkiye Ermenileri Patrikliği şu açıklamayı yaptı:

"Patriklik Makamı’nın adanmış din adamlarından Topkapı S. Nigoğayos Kilisesi, Eyüp S. Yeğya ve Surp Asdvadzadzin kiliselerinin din görevlisi Kıdemli  Peder Minas Cihangülyan, ruhunu Göksel Baba’nın ellerine teslim etmiştir.

Vaftiz ismiyle Boğos, 1933’de, Hayk Nıvart Çilingiryan çiftinin evladı olarak Samatya’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Sahakyan Nunyan ve Karagözyan okullarında aldı. 12 Mayıs 1963’de Anahit Nacaryan Menteşikyan ile hayatını birleştirdi ve çiftin Hayk (1964) ve Sevan (1970) adında iki evlatları oldu.

Çocuk yaşlarından itibaren kiliseye hizmete adandı. Kiliseyi çok sevdi ve kilisede okunan ilahileri zamanla başarılı bir şekilde öğrendi. Hripsimyants Koro’suna üye olarak, koronun yönetim kurulunda görevler üstlendi.

1960 yılında ilk kilise rütbesine layık oldu. Patrik Karekin Khaçaduryan’ın eliyle Büyükdere S. Hripsimyants Kilisesi’nde muganni olarak takdis edildi ve kendisine aynı zamanda urar taşıma yetkisi verildi. 1968 yılında Galata S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde Episkopos Şahan Sıvacıyan eliyle astdiyakos takdis edildi. 1968 yılında ise, Beşiktaş S. Asdvadzadzin Kilisesi’nde, Patrik Şınorhk Kalusdyan eliyle diyakos takdis edildi.

Samatya S. Kevork Kilisesi’nde baş mugannilik görevi üstlendi. Bu hizmeti esnasında, büyük bir hizmet bilinciyle kilisedeki bir grup öğrencisine kilise ilahilerini öğretmeye başladı. Bu hizmetine nail olan çocuklar ve aileleri, kendisini bu güne kadar büyük bir sevgi ve saygıyla anarlar.

Diyakon Boğos, 9 Aralık 1998’de Yeşilköy S. Isdepanos Kilisesi’nde, Başepiskopos Şahan Sıvacıyan eliyle kahin takdis edildi ve kendisine Peder Minas adı verildi.     

Görev süresince, Galata S. Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde, Topkapı S. Nigoğayos Kilisesi’nde, Eyüp S. Yeğya ve S. Asdvadzaadzin kiliselerinde hizmet etti. Gösterdiği üstün hizmet takdir edilerek kendisine Haç takma yetkisi tevdi edildi.
Hizmeti, 26 Kasım 2017’de tekrar takdire layık oldu ve Patriklik Kaymakamı Başepiskopos Karekin Bekçiyan eliyle kendisine 'Kıdemli Peder' payesi tevdi edildi.  

Kıdemli  Peder Minas’ın vefatıyla, Patriklik Makamı hizmet sever ve görev bilinciyle donanmış bir hizmetkarını kaybetmiş oldu. Merhum Kıdemli Peder Minas, ilerleyen yaşına rağmen üstün bir çaba sarf etmiş ve son nefesine kadar kendi sorumluluğu altında bulunan kiliselerde üstün görev anlayışıyla hizmet etmiştir"

Kıdemli Peder Minas Cihangülyan için  20 Temmuz 2021 Salı günü saat 10:00’da Samatya Surp Kevork Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. 

Kategoriler

Toplum