Dört vakıftan seçim açıklaması

Karagözyan, Tıbrevank, Getronagan ve Kalfayan vakıf yönetimleri, seçim sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre üç vakıf seçim çalışmalarını müzakere yöntemiyle sürdürecek, bir vakıf ise hukuk yoluna gitmeyi tercih etti. Bu vakfın Tıbrevank olduğu öğrenildi

Türkiye’deki azınlık vakıfları, yeni yönetmelik yayınlanmadığı için 2013 yılından beri yönetim kurullarını belirlemek amacıyla  seçim yapamazken, dört Ermeni vakfı geçtiğimiz aylarda yeni yönetim kurullarını seçmek için girişimlerde bulunmuşlardı. “Hink Hasdadutyun” (Beş Ulusal Kurum) olarak bilinen vakıflardan Karagözyan, Getronagan, Tıbrevank ve Kalfayan, seçimlerini gerçekleştirmek için gerekli girişimlere başlamış, Yedikule Surp Pırgiç Vakfı ise bekleme kararı almıştı. Söz konusu dört vakfın girişimlerine Vakıflar Genel Müdürlüğü bir yazı ile yanıt vermiş, yazıda seçim yönetmeliğe çıkana kadar atama yoluyla yeni yönetim kurulu üyesi belirlemeye imkan veren genelge hatırlatılmıştı. Dört vakıf ise bu yazıya  seçme ve seçilme hakkına vurgu yapan bir yazıyla yanıt vermişti. Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Toros Alcan geçtiğimiz hafta sonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında dört vakıftan ortak bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada vakıflardan üçünün seçim sürecini müzakereler yoluyla yürütmeye karar verdiği, bir vakfın ise hukuk yoluna başvurmayı tercih ettiği belirtildi. Açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere, dört merkezi cemaat vakfımız yıllardır yapılamayan vakıf yönetim kurulları seçimlerinin yapılabilmesi için çalışmalarda bulunmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ağustos ayında yazılan seçim yazısına cevaben eylül ayında vakıflarımıza seçim yönetmeliğinin hazırlandığı ve gerekirse veya arzu edilirse Yönetim Kurullarının eksik üyelikleri için mevcut Yönetim Kurulunca atama yapılabileceği bildirilmiştir. Demokratik olmayan ve kanunlara ve geleneklerimize açıkça aykırı olan bu öneriyi kabul etmemiş olup, çalışmalarımızı gerek hukuken gerekse müzakereler yoluyla sürdürmeye karar almış bulunmaktayız. Bu noktada bazı vakıflarımız müzakere yoluyla ilerlemeyi uygun bulmuş olup, bir vakfımız da hukuk yolunu tercih etmiştir.  Akabinde Sayın İçişleri Bakanımızla görüşülmüş ve kendileri konuyu bildiklerini söyleyerek, seçimlerin yakın zamanda yapılabilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanacağını belirtmiştir.”

Agos’un edindiği bilgilere göre hukuk yoluna başvurmayı uygun bulan vakıf Tıbrevank. Vakfın, seçim yapabilmek amacıyla İstanbul İdare Mahkemesi'ne geçen hafta dava açtığı öğrenildi. Diğer vakıflar ise yetkililerle müzakereler yoluyla süreci ilerletmeye çalışacak. 

Kategoriler

Toplum