"Azınlık vakıfları seçim yönetmeliğinde dayatma mı olacak?"

HDP Milletvekili Garo Paylan, Azınlık Vakıflarının yönetim kurullarını seçmesine imkan verecek yönetmelikle ilgili olarak Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bir soru önergesi yöneltti. Agos'ta çıkan "Hastaneler seçim dışı tutulabilir" iddiasına da yer veren Paylan, "Azınlık Vakıf Seçim Yönetmeliğinde de bir dayatma ile mi karşı karşıya kalacağız?" diye sordu.

Azınlık Vakıfları, 2013 yılında seçim yönetmeliğinin "Daha iyisi yapılacağı" gerekçesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce iptal edilmesinden bu yana, yönetim kurullarını seçemiyor. Geçen 9 yılda VGM yeni bir yönetmelik yayınlamadı. Ancak çeşitli kesimlerden gelen tepkiler ve talepler üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yönetmelik için 2022 yılı Nisan ayını işaret etti. Tarih yaklaşırken İçişleri Bakanlığı ve VGM'den gelen heyetler azınlık toplumları temsilcileri ile temaslarını artırırken Yedikule Surp Pırgiç, Balıklı Rum Hastanesi gibi hastane vakıflarının seçim dışı tutulacağı ya da bu seçimlerin erteleneceği yönünde duyumlar arttı. Agos önceki hafta Prof. Dr. Toros Alcan ile yaptığı söyleşide konuyu gündeme getirmişti.  HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan konuyu bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. 

Paylan'ı önergesi şöyle: 

"Azınlık vakıflarının seçimlerini düzenleyen yönetmeliğin 19 Ocak 2013 tarihinde iptal edilmesi nedeniyle, azınlık toplumları dokuz yılı aşkın süredir vakıf yönetim kurulu seçimlerini yapamamaktadır. Bu durum azınlıkların sorunlarını derinleştirmiştir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2 Mart 2021 tarihinde ilan ettiği İnsan Hakları Eylem Planı’nda “Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği’ni yeniden düzenliyoruz” açıklamasından sonra, son bütçe görüşmelerinde “seçim yönetmeliği ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını ve Nisan ayı sonuna kadar yönetmeliğin çıkartılacağını” açıkladınız.

Açıkladığınız tarihe az bir süre kala, azınlık toplumları temsilcileri: “Sürecin kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü, kendileri ile herhangi bir istişare yapılmadığını, fikir ve görüşlerine başvurulmadığını, hazırlanan seçim yönetmeliği hakkında kamuoyuna sızan bazı iddiaların kabul edilemez olduğunu” açıkladı. 

Bu bağlamda,

1. Azınlık Vakıf Seçim Yönetmeliğinde de bir dayatma ile mi karşı karşıya kalacağız?
2. Azınlık Vakıf Seçimleri Yönetmeliğini neden azınlık toplum temsilcileri ile müzakere etmiyorsunuz?
3. Azınlık Vakıf Seçim Yönetmeliği sürecini neden katılımcı ve şeffaf bir yöntemle yürütmüyorsunuz?
4. Ermeni ve Rum toplumlarının en büyük vakıfları olan hastane vakıflarının seçim dışında bırakılacağı iddiası doğru mudur?
5. Azınlık Vakıf Seçim Yönetmelik taslağını görmek ve görüşlerimizi iletmek istiyoruz. Yönetmelik açıklanmadan bu talebimizi karşılayacak mısınız?
6. Azınlık Vakıf Seçim Yönetmeliğiyle, çıkar gruplarının beklentilerinin karşılanacağı iddiaları doğru mudur?
7. Demokratik olmayan yöntemlerle hazırlanan seçim yönetmeliği, azınlık toplumları içinde demokrasiyi sağlayabilir mi?"

Kategoriler

Toplum Güncel