'Hem vicdansız hem kanunsuz'

Malatya Belediyesi, sadece Ermeni Mezarlığı’ndaki bekçi kulübesi için yıkım kararı aldığını açıklarken, yasalara göre bekçi kulübesi de bu şekilde yıkılamaz. Durdurma kararı alınmadan ve yazılı tebligat yapılmadan yıkmak, İmar Kanunu’na aykırı.

 

Büyük tepki toplayan ve vicdanları yaralayan Malatya Belediyesi’nin Ermeni Mezarlığı’ndaki yıkımının, yasalara da aykırı olduğu ortaya çıktı.
 
Malatya Gerçek Gazetesi'nde yayınlanan haberde İmar Kanunu’na göre, belediyenin ruhsatsız yapı için önce durdurma kararı alması, bu kararı inşaata asması ve mahallenin muhtarına yazılı olarak tebliğ etmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak belediye tüm bu yasal işlemleri yapmadan, doğrudan inşaatı yıktı. Ermeni Mezarlığı’nın bulunduğu Kiltepe Mahallesi’nin Muhtarı Aliseydi Yücekaya da muhtarlığa yıkımla ilgili yazılı bir tebligat yapılmadığını söyledi. 
 

“Yanlışlık” her yerde 

 
Kiltepe Mezarlığı’nda bulunan Ermeni Mezarlığı’ndaki gasilhane, son dua yeri ve bekçi kulübesinin 2 Şubat günü Malatya Belediyesi ekipleri tarafından yıkılması büyük tepki toplarken, yıkımın vicdanlara sığmadığı gibi yasalara da aykırı bir şekilde gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 
 
Malatya Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada, sadece bekçi kulübesinin yıkılması için karar alındığını, fakat ekiplerin iletişimsizlikten kaynaklanan sorun nedeniyle “yanlışlıkla” tüm inşaatı yıktığını belirtti. Oysa sadece bekçi kulübesi de olsa yıkım için yasalara göre belirli bir prosedürün yerine getirilmesi gerekiyor. Kanuna göre, belediye ekipleri bir inşaatı, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle istediği zaman yıkma hakkına sahip değil. 
 

Belediye'nin çişnediği imar kanunu ne diyor?

 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesi, “Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı olarak Başlanan Yapılar” başlığıyla bu konuya yer veriyor. Bu kanun, “Belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir.
 
Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister.
 
Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir” diyor. 
 

Muhtar Yücekaya: Tebligat yapılmadı

 
Malatya Belediyesi’nin kanuna aykırı hareket ederek, durdurma kararını inşaata asmadığı ve mahalle muhtarına yazılı olarak bildirmediği ortaya çıktı. Ermeni Mezarlığı’nın bulunduğu Kiltepe Mahallesi’nin Muhtarı Aliseydi Yücekaya, belediyenin yasadışı uygulamasını doğruladı. 
 
enigün Gazetesi’ne konuşan muhtar Yücekaya, yazılı bir tebligat almadıklarını belirterek, şunları söyledi: “Malatya Belediyesi’nden bir yetkili Ermeni Mezarlığı içindeki gasilhane ve dua yerinin yıkılacağını telefon ile bana söyledi. Yazılı olarak herhangi bir tebligat yapılmadı. Ben oranın ruhsatlı olup olmadığını bilmiyordum. Mezarlıktaki bekçiye sordum. Onlar da yapılan yerin ruhsatlı olduğunu söylediler. Ben de belediye yetkililerine sordum. Belediye yetkilileri de oranın ruhsatlı olup olmadığıyla ilgili tam bir cevap vermediler.
 
Tekrar mezarlıktaki yetkiliye sordum. O da yapılan yerin ruhsatı olduğunu söyledi. İki gün önce de duydum ki yapılan yer yıkılmış. Yıkım kararı bir yere verildiği zaman, direk muhtara gelmez. Kişiye özel gelir. Eğer kişi almaz ise o zaman muhtara gelir. Ama muhtara da bilgi verilir. Ben sadece sözlü olarak oranın yıkılacağı konusunda haberdar edildim.” 
 

'Vali Ulvi Saran, kanun dışılığı görmeli'

 
Malatya Valisi Ulvi Saran, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen bekçi kulübesinin yıkılırken, uygulamanın kastını aşan bir çalışma yapıldığına işaret etti. Saran, “Esasen ne ölçüde mevzuat çerçevesinde hareket edildi, ne ölçüde bunu aşan çalışmalar yapıldığı konusunda belediye başkanı ve milletvekillerimizle biraraya gelerek bunu değerlendireceğiz” dedi. 
 
İmar Kanunu’na aykırı hareket edilerek, yıkım kararının yasalara aykırı bir şekilde yerine getirilmesiyle ilgili olarak Vali Saran’ın kapsamlı bir araştırma yapması bekleniyor.